Om dette arrangement

Bibliotek
Tid
16:00 - 17:00
Pris
0 Kr
Lokalitet
Danmark
Target
Voksne
Arrangementer - voksen

AFLYST - Forskningens Døgn: Dataetik - data på godt og ondt

24.04.18
Mængden af data i verden stiger eksplosivt i disse år. Det åbner for nye muligheder for at bruge og udnytte data til en lang række kommercielle og samfundsgavnlige formål, men det rejser også en række spørgsmål. Hvad med retten til privatliv? Og hvad betyder den meget voldsomme registrering for vores måde at leve på - både som mennesker og samfund.

I arbejdet med personlige data er etiske overvejelser helt centrale, da grænsen for hvad man som organisation kan tillade sig at bruge persondata til, er umulig at definere entydigt. Lovgivningen udstikker visse rammer, men er langt fra dækkende. Mange forhold beror på en konkret vurdering, og teknologien udvikler sig langt hurtigere end juraen. I den forbindelse er databevidsthed, sund fornuft og kritisk refleksion nødvendige værktøj til at nå frem til en etisk holdbar brug af data. Og det er svært. Men også noget, man kan øve sig på, siger Povl Gad.

Povl Heiberg Gad forsker som erhvervs-ph.d.-studerende i medlemsdata og fastholdelse af medlemmer i fagforeningen HK. Her eksperimenterer Povl med nye dataanalyseværktøjer, der kan afdække til- og afgang for at identificere mønstre i, hvem der forlader fagforeningen og forudse hvornår, de gør det. Metoderne kan som udgangspunkt anvendes i de fleste former for kunderelationer samt i forhold til fastholdelse af medarbejdere. Dataanalysen kombinerer Povl med kvalitative studier som interview og observationer, der skal afdække årsagerne til frafald og angive hvilke tiltag, fagforeningen bør gennemføre for at styrke fastholdelsen.

I dette foredrag, som er en del af Forskningens Døgn, tager Povl fat i en række eksempler for at illustrere dataetiske overvejelser og øge din bevidsthed om emnet – men for også at give dig nogle konkrete værktøj til at arbejde med etik i dig eget arbejde. Eksemplerne kommer dels fra Povls egen forskning, dels fra nutidige og historiske cases, og dels fra fin- og popkulturen, der i mange sammenhænge kan fungere som et spejl på vores værdier og verdensopfattelse.

OBS! Arrangementet er desværre blevet aflyst.