Om dette arrangement

Tid
11:00 - 12:30
Pris
0 Kr
Lokalitet
Vejle Bibliotek, Salen
Arrangører
Målgruppe
Voksne
Arrangementer - voksen

Sammenhængskraft og medborgerskab i Danmark

29.04.19
Foredrag med forsker Hans Dorf, DPU Aarhus Universitet.

”Siden 00’erne har sammenhængskraft og medborgerskab spillet en betydelig rolle i den politiske debat. I Danmark ofte med fokus på ekstremisme og beskyttelse af danske værdier. Men spørgsmålet rækker langt videre end det. ”

Medborgerskab kom allerede i 1990’erne på dagsordenen i EU. Her har fokus været rettet imod, hvordan forskellige sociale, nationale og kulturelle grupper kan inkluderes i et fælles samfund, både gennem arbejdsmarkedet, uddannelse m.m. Men problematikken handler både på dansk og europæisk plan også om øget økonomisk og social ulighed og om voksende politisk mistillid. Den handler om velfærdsstatens indretning; om det parlamentariske systems måde at arbejde på; og om internationale udfordringer såsom økonomisk globalisering, migration og klimaforandringer. Foredraget stiller blandt andet skarpt på, hvordan diskussionen om danske værdier er indlejret i mere generelle økonomiske og demokratiske problemer i vores samfund.

Gratis adgang, bare mød op og tag gerne en publikummer med.
Arrangør: Bestil en Forsker, Vejle Bibliotekerne og Hold Hjernen Frisk 17