Hvis du vil have uddybet punkterne med baggrund og eksempler, kan du læse hele bibliotekspolitikken i denne folder (pdf).


 

Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre
 • Vejle Bibliotekerne er aktive, levende og lokalt forankrede kraftcentre og et vigtigt omdrejningspunkt i det lokale kulturliv.
 • Vi påtager os koordinerende opgaver inden for kultur- og foreningslivet.
 • Vi tilbyder kulturelle oplevelser, som henvender sig til alle borgere i kommunen.
 • Vi udfordrer børnene ved at skabe forundring og nysgerrighed.
 • Vi råder over fleksible biblioteksrum, hvor vi kan formidle kulturelle oplevelser.
Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores tilbud og aktiviteter
 • Vejle Bibliotekerne afspejler det omgivende samfund og anerkender borgernes forskellige kulturelle baggrund.
 • Bibliotekernes materialer og arrangementer rummer en mangfoldighed af kulturelle og kunstneriske udtryk.
 • Vi formidler kunstneriske udtryksformer for både børn og voksne.
 • Vi tilgodeser udvalgte grupper ved opsøgende virksomhed.
 • Vi støtter integrationen ved at sætte fokus på de etniske minoriteters særlige behov og ved at deltage i relevante netværk.
Vejle Bibliotekerne understøtter demokratiet og fremmer dialogen i samfundet
 • Vejle Bibliotekerne er garanter for den frie og lige adgang til information.
 • Vi samarbejder med Borgerservice om at formidle statslig, kommunal og anden offentlig information, turistinformation m.v.
 • Vi samarbejder med andre institutioner, foreninger, erhvervsliv og græsrodsbevægelser om arrangementer og aktiviteter.
 • Vi stiller egnede lokaler til rådighed for aktiviteter i lokalsamfundet.
Vejle Bibliotekerne er videns- og læringscentre
 • Vejle Bibliotekerne understøtter den enkeltes behov for livslang læring.
 • Vi er samlingssteder, hvor alle kan lade sig inspirere og udfordre, og hente viden og rådgivning til at udvikle sine kompetencer.
 • Vi samarbejder med udbydere af undervisningstilbud til børn, unge og voksne på alle niveauer og arbejder aktivt for at oprette og understøtte biblioteksfunktioner på uddannelsesinstitutioner i kommunen.
 • Vi samarbejder aktivt med aftenskoler og Folkeuniversitetet om kultur- og undervisningstilbud til borgerne.
Vejle Bibliotekerne samarbejder med erhvervslivet
 • Vejle Bibliotekerne er en del af et attraktivt kulturmiljø, der er med til at tiltrække nye erhvervsvirksomheder.
 • Vi indgår gerne i projekter og partnerskaber med IT-virksomheder for at afprøve nye ideer.
 • Vi tilbyder skræddersyede kurser i informationssøgning og informationsovervågning.
 • Vi netværker med virksomhedernes organisationer, Netværkslokomotivet, Vejle Erhvervscenter m.fl.
Vejle Bibliotekerne arbejder kreativt, eksperimenterende og professionelt
 • Vejle Bibliotekerne arbejder med brugernes behov i centrum, og eksperimenterer med nye formidlingsformer.
 • Vi tilbyder inspirerende materialer, indretning og aktiviteter.
 • Vi synliggør og iscenesætter aktuelle emner gennem udstillinger, arrangementer, debat og dialog.
 • Børnebibliotekerne arbejder ”musisk” med det kreative og kunstneriske i børnene.
 • Vi præsenterer tilbud til brugerne baseret på den nyeste udvikling inden for informationsteknologien.
Vejle Bibliotekerne markerer sig blandt landets bedste biblioteker
 • Vejle Bibliotekerne udvikler unikke digitale tilbud til brugerne; på nettet, i undervisningslokalerne eller på biblioteket.
 • Vi arbejder for at udbygge vores status som overbygningsbibliotek med omfattende regionale og landsdækkende opgaver.
 • Vi tager initiativer til, og indgår i, landsdækkende netværk.
Vejle Bibliotekerne er en udviklende arbejdsplads, hvor veluddannede medarbejdere sikrer professionel betjening
 • Vejle Bibliotekerne udgør som arbejdsplads et innovativt miljø, der tilskynder til nye ideer og giver medarbejderne mulighed for konstant læring.
 • På arbejdspladsen er nøgleordene medbestemmelse og medansvar, dialog og information og klare mål for den enkelte medarbejder og for organisationen.
 • Vi sikrer et arbejdsmiljø, der fremmer udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer.
Vejle Bibliotekerne er en rummelig arbejdsplads, der skaber grundlag for udvikling af engagerede, kompetente og glade medarbejdere
 • Vejle Bibliotekerne tager hensyn til det hele menneske.
 • Vores samarbejde på arbejdspladsen er kendetegnet ved anerkendelse og gensidig respekt.
 • Vi er socialt ansvarlige og anerkender og bruger hinandens forskellige kompetencer.
Sidst redigeret: 21-10-2008 af
Lone Knakkergaard, Bibliotekschef