Tidsskrift.dk logo

Tidsskrift.dk

Adgang
hjemmefra
Tidsskrift.dk er Det Kongelige Biblioteks nationale portal for publicering af faglige, videnskabelige- og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst.

Basen indholder primært danske videnskabelige tidsskrifter.

Portalens materialer kan læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden, som nye tidsskrifter kommer til, og udgiverne tillader adgang til det.

Der er også adgang til at søge i indhold fra et udvalg af tidsskrifterne på vejlebib.dk. 

Bl.a. følgende: