Vejle i erindringer og biografier

Opdag Vejle gennem et udvalg af erindringer og biografier om og af mennesker, der er født og opvokset - eller bare har boet - i Vejle.

- se også:
Vejle i romaner og noveller
Vejle i digte, rim og remser
Nyhedslisten 'Bøger fra Vejle'

 

46.4 Vejle
Munch Christensen, Jørgen
"Undergrunden" i Vejle
Eigil Knudsens boghandel, 1945. 159 sider.

Bogen giver et spændende tidsbillede fra besættelsestidens Vejle. "På overfladen var Vejle en rolig og fredelig by", skriver Jørgen Munch Christensen i forordet, "men hvis tyskerne havde anet, hvad der skjulte sig under den rolige overfla-de i Vejle, havde de sikkert gjort mangen god fangst her". Munch Christensen havde selv en central placering i det lokale modstandsarbejde. Bogen udkom i 1945, og skildringen er farvet af at begivenhederne endnu er på så tæt hold.

46.4 Vejle Ådal
Porsgaard, Martin

Retningsviseren - et fremadrettet tilbageblik fra Ravning og Vejle Ådal 
Historia, 2018. 242 sider
 

99.4 Alsted, Jakob (1866-1957)
Alsted, Jakob
Skoleminder 1876-1936
Rosenkilde og Bagger, 1946. 100 sider. 

Humorfyldt tilbageblik på skoledage, først som elev, senere som lærer og rektor ved Vejle Latinskole. Alsted har en fin hukommelse for detaljer og fortæller med megen lune om lærernes meget forskellige måder at undervise på. Bogen giver et godt indblik i tidligere tiders skolevæsen.

 

99.4 Bach, Niels Vagner
Bach, Vagner
Fra Venning til Vinding
Vejle, 2000. 100 sider.

Vagner Bach er født i Venning ved Randers i 1919. Han fortæller om arbejdet som mejeribestyrer i Oksbøl (fra 1950), hvor han deltager aktivt i foreningslivet især indenfor idræt. Fra 1969-1987 er Vagner Bach forretningsfører for De Danske Gymnastik og Ungdomsforeninger i Vejle og han gør i bogen rede for organisationens ændringer i denne periode. Bogen indeholder desuden en artikel (fra DGI ibe Amts blad AKTIV) om Vagner Bach skrevet af Poul Erling Christensen.

 

99.4 Berntsen, Anton (1873-1953)
Berntsen, Anton
De mange år jeg har i verden levet
Munksgaard, 1951. 118 sider.

Anton Berntsens selvbiografi er en grundig gennemgang af hans tilværelse med dens glæder og sorger, f.eks. mistede familien en lille søn. Han fortæller med megen alvor om forældrene, opvæksten og sit svage helbred. Den beskedne forfatter fortæller også om venskaber og bekendtskaber, bl.a. med Evald Tang Kristensen.


99.4 Berntsen, Helga
Juul, Erna

Helga Berntsen - Hornstrup Kommunes første hjemmesygeplejerske 
Bredballe Lokalhistoriske Forening, 2016. 62 sider

 

99.4 Bertelsen, Albert (f. 1921)
Kruse, Vibeke
Albert Bertelsen: herfra min verden går
Forlaget Jelling, 2001. - 91 sider.

Journalist Vibeke Kruse har skrevet en bog om maleren Albert Bertelsen i anledning af hans 80-års fødselsdag. Bogen er baseret på mange samtaler med kunstneren, der har et særligt blik for det store i det små og en sjælden evne til at se og iagttage, og er en hyldest til den kendte kunstner fra Vejle. Vibeke Kruse tager udgangspunkt i det nære: i barndommen og forældrene, samlivet med hustruen, vennerne og fortæller i en kærlig tone om Alberts rodfæstethed og kærlighed til byen, hvor han har levet hele sit liv. Bogen beretter om Alberts liv og kunst i Vejle, om steder, begivenheder og mennesker, der har betydet noget for ham.

 

99.4 Bertelsen, Albert (f. 1921)
Møllehave, Johannes
Skønhed og dagligt brød
Jelling Bogtrykkeri, 1991. 99 sider.

Johannes Møllehave fortæller om mennesket og kunstneren Albert Bertelsen i et levende sprog med en varm undertone. Albert Bertelsen har altid boet i Vejle og er tæt knyttet til Vejle-egnen. Han er maler og har arbejdet som håndværker i mange år, som kunstner er han autodidakt. Med udgangspunkt i en grafologisk analyse kommer bogen hele vejen rundt om Albert Bertelsen. Især hans kunstneriske udvikling og udviklingen i motivvalg beskrives indgående. Han er en naturkraft, hvis udtryk er det sørgmuntre og underforståede med en forkærlighed for det slidte, brugte, det usete og oversete.

 

99.4 Bhanderi, Danji
Bhanderi, Danji
Mit Danmark
Mine Erindringer, 2008. 252 sider.

Danji Bhanderi er af indisk oprindelse, født i Kenya og uddannet som farmaceut i London. På en arbejdslejr i Viborg mødte han en dansk pige, som fik afgørende betydning for, at han i 1973 besluttede sig for at flytte til Vejle. Han var i mange år farmaceut på Egtved Apotek, i 1989-90 på Sct. Thomas Apotek i Vejle og har i siden 1994 haft Uldum Apotek. Bhanderi var blandt de første, der så muligheder i salg af medicin pr. postordre, og det skabte vrede i apotekerforeningens ledelse, som havde svært ved at acceptere fornyelse i den lille traditionsbundne kreds af apotekere i Danmark. Citat fra forordet: "I dag er der, uanset om danskerne bryder sig om det eller ej, mange nydanskere i Danmark, og bogen er mit bidrag til at bevise, at det kan lade sig gøre at blive velintegreret og være med til at påvirke udviklingen i det land, som jeg holder af og kalder mit."

 

99.4 Bjarnhof, Karl (1898-1980)
Bjarnhof, Karl
Stjernerne blegner
Gyldendal, 1956. 274 sider.

En smuk og gribende erindringsroman om en drengs opvækst i Skyttehusgade i Vejle. Drengen mister langsomt synet og omgivelsernes reaktioner er præget af manglende forståelse. En knugende tavshed hviler over det fattige hjem med en livsfjern og tungsindig far og en religiøs og småborgerlig mor. På vejen mod blindhed er udfoldelsesmulighederne begrænsede, men selv om han er lidt af en enspænder, udvikler han mange venskaber. Skelsættende for ham bliver mødet med musikken, hvor han viser talent for orgelspil. Lokalkolorit er der meget af med poetiske naturskildringer og små fine skitser af kendte Vejle-borgere. Bogen fortsættes i "Det gode lys", der foregår på Blindeinstituttet i København, og i "Kølvandsstriber" om forfatterens år som organist og om begyndelsen af hans forfatter- og radiovirksomhed.

 

99.4 Braarup Jensen, Lilly
Braarup Jensen, Lilly (f. 1931)
Tilbageblik : et liv i ord og billeder
Vejle, 2001. - 139 sider

Lilly Braarup Jensens forældre drev landbrug i Sindbjerglund ved Lindved, hvor hun blev født og boede sine første år. Senere købte familien en gård i Hedensted, og her tilbragte hun resten af sin barndom og ungdom. Efter læretiden i Hedensted Brugsforening arbejdede hun nogle år på Fyn og i København. I 1955 flyttede hun til Vejle, hvor hun har boet lige siden. Lilly Braarup Jensen beretter i bogen om opvækst, ægteskab, ungdoms-, arbejds-, fritids-, og familieliv. Centralt i bogen står de travle år for hende og ægtemanden med pølsevogn og grillbarer forskellige steder i byen. Hun fortæller detaljeret om relationer til familie, slægt og venner. Bogen afsluttes med en skildring af et aktivt liv i den 3. alder.

99.4 Christensen, Flemming
Johansen, Kaare

SF-borgmesteren der kunne mere end sit fadervor 
Byhistorisk Forlag, 2015. 224 sider

I 1993 sikrede sognepræst Flemming Christensen sig Vejles borgmesterkæde i en danmarkshistorisk alliance med tre borgerlige partier - her er hans historie 

99.4 Christensen, S. P.
Christensen, S. P.

Sømand, skipper, reder : S.P. Christiansens erindringer
s.n., 2013. 119 sider.

SPs erindringer fra sit liv som sømand, skipper og reder fra 1908 til 1994. Hans egen fortælling ophører med 1959. De efterfølgende år er sammensat af artikler, billeder samt materiale fra Vejle Stadsarkiv.

 

99.4 Christiansen, Valdemar (1892-1975)
Christiansen, Valdemar
Vi havde en dejlig barndom
Peter Leth Christiansen, 1977. 220 sider

Forfatteren beretter i et mundret fortællesprog om sin opvækst i faderens store købmandsgård i Søndergade 29. Han giver et levende billede af datidens handelsforhold, provinsbyens skikke, omegnens udflugtsmål og ikke mindst sin skolegang. De første klasser på Kirstine Seligmanns skole og siden Vejle Latin- og Realskole. I dette afsnit gives der glimrende portrætter af et par af skolens koryfæer, hvor særlig beskrivelsen af Jakob Alsted skal fremhæves.

 

99.4 Dolleris, Andreas (1850-1925)
Madsen, Viggo
Andreas Dolleris : et liv i arbejde
Fyns Boghandel, 1930. 164 sider.

Bogen er en hyldest til mennesket og digteren Andreas Dolleris. Den sidste tredjedel af bogen fortæller om hans liv i Vejle. I 1883 flytter han til byen og etablerer sig som boghandler i Torvegade. Han er stilfærdig og tungsindig, men ind imellem bobler humøret frem. Han kommer til at sætte stor pris på Vejle, som han lovpriser i sine digte. Han sætter sit præg på byen som bidragyder til de lokale aviser og ivrig lejlighedsdigter. Som litterær boghandler nyder han at vejlede i litteraturen, og han er en meget benyttet foredragsholder og en ivrig deltager i foreningslivet. I 1886 gifter han sig med koncert-sangerinden Anna Bødtcher, der også engagerer sig i Vejles kulturliv.

99.4 Frederiksen, Bodil
Frederiksen, Bodil 

Bodil fra Ibæk 
[Bodil Frederiksen], 2015. ca. 100 sider

Forfatteren fortæller om sin barndom i Ibæk ved Vejle. Bl.a. om det dejlige hus Skrænten, Munkebjerg, fjordbådene, skibsfører N. P. Jacobsen - kaldet Skipper, naboer, sommernaboer og fisker Madsen. 

99.4 Gade, Jacob (1879-1963)
Bjarnhof, Karl
Tango Jalousie
Gyldendal, 1969. 168 sider.

Karl Bjarnhofs bog om Vejle-komponisten Jacob Gade er mere skrevet som en roman end som en egentlig biografi, og som roman fungerer den udmærket. Den er velskrevet med dramatisk sans og samtidig letlæst. Som biografi giver bogen et meget personligt portræt af Gade med baggrund i den korte personlige kontakt, Bjarnhof havde til Jacob Gade i dennes sidste leveår efter at have interviewet komponisten i radio og TV. Karl Bjarnhof har spidset pennen med afsæt i sin egen opvækst i Vejle og sit eget let bitre syn på byen og dens borgere, hvilket også er beskrevet i bogen "Stjernerne blegner". Han har, i ønsket om at skrive et stykke helstøbt fiktion, dramatiseret sit emne efter bedste evne. Det er derfor lykkedes ham at skrive en spændende og læseværdig roman - selv om portrættet af Jacob Gade herved er blevet noget fortegnet. 

 

99.4 Gade, Jacob (1879-1963)
Gram Christensen, Jørgen
Jacob Gade - et eventyr i musik
Byhistorisk Forlag, 1996. 154 sider.

Bogens første 55 sider skildrer Jacob Gades liv, født i Vejle 1879, død i Torøhuse i 1963. Allerede som 17-årig drog han til København for at blive "valsekonge". I mange år ernærede han sig ved at spille og dirigere i Københavns forlystelsesliv, på mondæne restauranter, i revyer og han spillede til stumfilm i biografen. Han komponerede, og hans i dag mest kendte værk "Tango Jalousie" indbragte ham en formue, bl.a. i USA, hvor han på en af sine få rejser blev hyldet. Sidste halvdel af bogen er en komplet fortegnelse over Jacob Gades værker.

99.4 Hansen, Jørgen
Hansen, Jørgen (f. 1951)

Kom så Jø! : en vejledreng fortæller
Byhistorisk Forlag Vejle, 2018. 182 sider.

Forfatteren fortæller om sin barndom i Vejle i perioden fra 1951-1971 med særlig vægt på Skovgadekvarteret, Østerbo og Langelinies Skole.

 

99.4 Hansen, Niels P. (1920-1994)
Hansen, Niels P.
En 20-knægts barndomserindringer
Niels P. Hansen, 1981, 16 blade.

Forfatteren skildrer indgående sin barndom i Ågade-kvarteret fra 1920 til ca. 1935. Der fortælles især, hvad drenge på den tid legede med, bl.a. kongekæp og marmorkugler. De badede i Vejles forskellige vandløb og i fjorden. De kælkede i Nørreskoven og levede et rigtigt drengeliv. Erindringerne giver et godt billede af, hvordan drenge fra arbejderfamilier levede på den tid, og hvordan det var at bo i Vestbyen.

 

99.4 Herskind, Johannes (1847-1934)
With-Pedersen, Erik
"Sanglæreren" : Johannes Herskind in Memoriam
Vejle Byhistorisk forlag, 1994. 42 sider.

Bogen beskriver Johannes Herskinds liv og levned. Han var lærer ved Friskolen i mange år, og underviste i sang og skrivning. Han bliver gift med Matilde Ferdinandine Øjset, og de får en datter. Matilde dør, og datteren bliver sat i familiepleje. I bogen findes mange flotte fotografier fra det gamle Vejle, avisudklip om personerne samt en slægtsoversigt.

99.4 Hess, Harald
Bidstrup, Anton Carey

Jernet, ilden og bølgen blå *c historien om Harald Hess og Hess Fabrikker Vejle 
Byhistorisk Forlag Vejle, 2020. 236 sider 

Harald Hess fortæller om et liv i luksus, om sin deltagelse i Galathea 2 ekspeditionen og om lukningen af Hess fabrikker 

99.4 Ib, John
Ib, John

Hverdagskrigere - erindringer fra en opvækst i Vestbyen
Byhistorisk Forlag Vejle, 2019. - 80 sider

Erindringer fra forfatterens barndom og ungdom i Vestbyen i Vejle 

99.4 Iversen, Frederik (1864-1948)
Munch Sørensen, Erik
Frederik Iversen, Trædballehus & Himmelpind : et stykke lokalhistorie fra Vejles vestegn og Vejle
Byhistorisk Forlag, 2003. 223 sider. + 1 cd (ca. 40 min.).

Bogen fortæller om spillemanden Frederik Iversens liv, lidt om spillemandens datter Ane Rebecca Iversen, om Thorkild Jensen og Trædballehus Friluftsteater og om Zoo- og cirkusdirektør Jakob Hansen. Cd’en indeholder 4 radioudsendelser fra Danmarks Radio med bl.a. "De Jyske Spillemænd" Frederik Iversen og Jens Andersen.

99.4 Jensen, Bjarne
Jensen,  Bjarne f. 1955

Min opvækst på Den Kellerske Institution i Brejning 
Bjarne Jensen i samarbejde med Udviklingshæmmedes Landsforbund, 2016. 159 sider

Bjarne Jensen fortæller om livet på institutionen i Brejning og om tiden derefter. Han har skrevet bogen, fordi fortiden ikke må gå i glemmebogen. De frygtelige ting, der skete på institutionerne, må ikke blive glemt. Tværtimod er det vigtigt at lære af fejlene, så mennesker med udviklingshæmning kan gå en bedre tid i møde i fremtiden. 

99.4 Jensen, Dagny (f. 1919)
Jensen, Dagny
En bange mus
Kulturbøger, 1989. 192 sider.
Samhørende: En bange mus; Dage kom, dage gik.

Dagny Jensen har med en enestående hukommelse beskrevet sit privatliv, arbejdsliv og arbejdsforholdene i 1930'erne og 1940'erne. Dagny Jensen er opvokset i "Pistolstræde" d.v.s. Valdemarsgade, som var en del af Vejles arbejderkvarter. Hun beskriver detaljeret familie, venner og arbejdskammerater. Et overdådigt persongalleri bliver her serveret med en arbejderkvindes uskolede sprog, der næsten virker opremsende, men efterlader læseren med et levende og skarpt billede af Vejles arbejderbefolkning.

 

99.4 Jensen, Dagny (f. 1919)
Jensen, Dagny
Dage kom, dage gik: en arbejderkvindes erindringer
Vejle Byhistoriske Arkiv & Stadsarkivet, 2002. 118 sider.
Samhørende: En bange mus; Dage kom, dage gik.

Dagny Jensen beskriver åbenhjertigt og detaljeret privatliv, arbejdsliv og arbejdsforhold fra 1945-1965. Dagny går bag facaden og giver et indblik i familiestridigheder og sit problematiske parforhold. Hun har blik for uretfærdighed og fortæller afslørende om undertrykkelse, autoritetstro og den ældre generations dominans. Livet er hårdt både fysisk og psykisk, og Dagny og manden Asger slider i det som syerske og lagerarbejder. Indimellem bobler glæden frem først og fremmest over deres to drenge, men også over mere velfærd, der giver sig udslag i nyt hus på Uhrhøj og dejlige feriedage.

Læs mere om Dagny Jensen på Litteratursiden.dk.

 

99.4 Jensen, Ejgil
Ancker, Jens
Mr. VB : en fortælling om Vejle og Ejgil Jensen gennem 85 år
Vejle, 2012. 335 sider

I et grænseland mellem fiktion og virkelighed tager forfatteren læseren med på en række flyrejser sammen med Ejgil Jensen, der om nogen med rette kan kaldes for mr. VB. Udgangspunktet for fortællingen er de mange rejser, Ejgil Jensen har været på for VB. På flyturene sidder han og reflekterer over sit liv og de oplevelser han har haft. Fra han blev født i vestbyen i Vejle, og hvor det måske var et tilfælde, at det blev VB og ikke VFC, der blev hans klub...og til tiden, hvor han var først idrætsinspektør, derefter kulturchef og senest forvaltningschef ved Vejle kommune. Men først og fremmest tænker han på sine mange år som sekretær i VB.

 

99.4 Jensen, Richardt (f. 1931)
Jensen, Richardt
Som dagene var: et liv i det tyvende århundrede
Eget forlag, 2005. 246 sider.

Forfatteren fortæller om sit liv fra barndommen ved Kragelund til otium i Byparken i Vejle. Han giver samtidig et fint tidsbillede af livet på landet, soldaterlivet m.m.. Som ung bliver Richardt Jensen mekanikerlærling i Uldum og senere bilforhandler i Vejle af bl.a. bilmærkerne DAF og Skoda. Hans positive syn på livet går som en rød tråd gennem bogen. Familien, som består af konen Birthe og fire børn, kommer i første række, men der er også overskud til at engagere sig i kirkelivet, Sct. Georgs Gilderne, spejderlivet m.m.

 

99.4 Jessen, Laurits (f. 1868)
Laurits Jessen (f. 1868)
Jeg havde nået toppen! : en mønsterbryders liv - Laurits Jessen 1868-1946
Vejle Stadsarkiv, 2009. 217 sider.

Det stod ikke skrevet over Laurits Jessens vugge, at han skulle blive en af rigets øverste mænd. Han blev født i en fattig arbejderfamilie i Vejle; hans mor døde tidligt, og hans far levede af ufaglært arbejde. Laurits Jessen begyndte at arbejde på tobaksfabrik som 10-årig, og nogle år senere blev han altmuligmand på et hotel. Så kom han i typograflære, blev udlært 1887 og rejste derefter til København.
Han realiserede her sin drøm om en akademisk uddannelse. Samtidig med at han måtte arbejde, gennemførte han først gymnasiet og dernæst jurastudiet. I 1906 blev han cand. jur. og i 1909 overretssagfører, medlem af Folketinget for Socialdemokratiet og kort tid efter rådmand i Københavns magistrat. Laurits Jessen var medstifter af og formand for Arbejdernes kooperative Byggeselskab samt med ved stiftelsen af Arbejdernes Landsbank.

 

99.4 Joy
Pedersen, Nora ( f. 1928)
Joy
Nora Pedersen, 2007. 64 sider.

Nora Pedersen fortæller om sit liv, med glæder og sorger, om arbejdsliv og privatliv. Hun vokser op på Mors og bliver som 15-årig kontorelev og senere sekretær i forskellige virksomheder. I 1948 flytter hun til Vejle med Morsø Textilfabrik, som senere bliver overtaget af Vejle Dampvæveri. I 1957 bliver hun kontorassistent i Vejle kommune og fra 1967 sekretær for borgmester Willy Sørensen, som hun får et nært og spændende samarbejde med. Efter kommunesammenlægningen i 1970 bliver hun sekretær for både kommunaldirektøren og borgmesteren indtil 1990, da hun går på pension.

99. 4 Kahr Sørensen, Morten
Kahr Sørensen, Morten

Anekdoter fra et Østbyliv - et kaleidoskopisk tilbageblik på en opvækst i Vejles østlige bydel i 60'erne og 70'erne 
Byhistorisk Forlag Vejle,  2019. 59 sider

Erindringer og anekdoter fra forfatterens barndom i og omkring Østerbo i Vejle 

 

99.4 Kidde, Harald (1878-1918)
Jensen, Jens Marinus
Harald Kidde : Bidrag til hans Biografi
Demuth, 1924. 83 sider. 

Bogen fortæller om Kidde-slægten og om Harald Kiddes stilfærdige og, for os i dag at se, meget melankolske tilværelse og om hans kamp med stoffet til bøgerne. Bogen indeholder desuden en bibliografi. I dag er tiden løbet fra Harald Kidde, som ikke læses meget mere.

 

99.4 Kidde, Harald (1878-1918)
Jeppesen, Niels
Harald Kidde og hans digtning
Munksgaard, 1934. 136 sider.

Forfatteren, som havde kendt Kidde personligt, forsøger med bogen at give et indblik i, hvorfor Kidde skrev som han gjorde, og han opfordrer til, at man ikke nøjes med at læse de store værker, men også de mindre prosastykker. Her i Vejle vil Kidde blive husket for sine fine skildringer af byen og omegnen. Kidde brugte sin egen slægt som grundlag i sine bøger, og han var stærkt optaget af døden.

 

99.4 Knudsen, Ane Catrine (1855-1937)
Ladegaard, Lene
Det fortælles om Torn-Trine
Foreningen Danmarks Folkeminder, 1989. 67 sider.

Bogen om Torn-Trine er en fin lille biografi, saftigt krydret med små anekdoter af folk, der har kendt eller mødt hende. Torn-Trine holdt til ved Andkær og var en særling, der helst sov hos sine dyr. Hun var en af egnens sidste originaler, der huskes for sit temperament, sin frimodighed og sit meget grove sprog.

 

99.4 Knudsen, Lilly (1908-1990)
Knudsen, Lilly
Erindringer
Humilitas, 1985. 50 sider.

Erindringer fortalt af Lilly Knudsen. Der fortælles om hendes opvækst i Vejle. Hun mister sin mor, da hun er 8 år, men får en "ny" mor da hun bliver 11. Lilly bliver gift og får 3 børn. Bogen er ikke kun hendes historie. Der fortælles om hele familien, børn, børnebørn og oldebørn.

 

99.4 Kragballe, Ludvig (f. 1829)
Kragballe, Ludvig
Gamle minder navnlig fra Veile, Horsens og Kjøbenhavn
Schønberg, 1904. 163 sider.

Ludvig Kragballe fortæller erindringer fra sin tid i Vejle fra 1840-1850, og den er en vigtig kilde til byens historie i den periode. Bogen er noget omstændelig skrevet. Den indeholder en mængde navne og steder, som kan være svære at holde rede på. Adskillige gader gennemgås hus for hus. Men den indeholder også nogle glimrende skildringer af forfatterens skolegang i Horsens og København.

 

99.4 Lassen, Robert
Lassen, Robert
Skyggens historie : en modstandsmand fortæller
Ådalen, 2009. 226 sider.

Den danske modstandsmand Robert Lassens (f. 1917) farefulde historie før, under og efter den tyske besættelse, hvor han deltog i uddeling af illegale blade, illegalt arbejde som våben- og sprængstofinstruktør samt som jernbanesabotør.

 

99.4 Laursen, Bernt (1821-1905)
Berntsen, Anton
En landsbyspillemand
Byhistorisk Forlag, 2004. 80 sider.

Om skrædder og landsbyspillemand Bernt Laursen fra Assendrup, som er far til Anton Berntsen. Vi følger Bernt Laursen fra hans barndom og ungdom og op gennem 1800-tallet, hvor han ernærede sig som husmand, spillemand og skrædder. En stor del af bogen handler om de tre år han deltog i den første slesvigske krig. Gennem hele bogen er der citater fra Bernt Laursens breve og dagbogsnotater.

 

99.4 Leopold, Svend (1874-1942)
Leopold, Svend
Erindringer fra min barndom
Aschehoug, 1927. 142 sider.

Svend Leopolds idylliske barndomserindringer fra Vejle er fortalt i et levende sprog og giver et godt tidsbillede. Han lever et beskyttet liv hos forældrene, der har Hotel Royal på Rådhustorvet og hører til det bedre borgerskab. Svend er en følsom dreng, og fantasien stimuleres af højtlæsning og teater. Vejles solsider beskrives detaljeret, f.eks. den årlige Skyttehusfest. Barnepigen fortæller mange gode Vejle-historier, f.eks. om Konsul Linnemanns smukke have. Svend er et priviligeret barn, men forstår hurtigt, at der er store klasseforskelle i byen. Da Svend er 9 år, flytter familien til København.

 

99.4 Lund, Torben (f. 1950)
Lund, Torben
Hjertesager : i og uden for politik
Gyldendal, 2006. 273 sider.

Den tidligere sundhedsminister og EU-parlamentariker for socialdemokratiet fortæller om sit politiske liv og om det private liv med forskellige partnere. Det bliver en mediebegivenhed, da han springer ud som bøsse i 1998, hvor han tager kæresten Claus med til hofbal. Torben Lunds verden går fra Vejle, og tiden i Vejle får ét kapitel, men spredt i bogen er der mange tråde til Vejle. Han vokser op på Nørremarken i et typisk arbejderhjem som den yngste af 3 søskende, og han giver et fint portræt af forældrene. Skoleinspektør Metha Petersen på Nørremarksskolen får stor betydning for ham og får ham med i DSU, som han senere bliver formand for. Drivkraften for ham er social indignation. Efter studentereksamen læser han jura og bliver senere ansat i et advokatfirma i Vejle. Hans engagement i socialdemokratiet fører til en plads i kommunalbestyrelsen i Vejle fra 1978-1982, og i 1981 bliver han valgt til Folketinget.

 

99.4 Mortensen, Niels Th. (1909-1985)
Mortensen, Niels Th.
Den trætte Theodor : erindringsglimt.
Grevas, 1973. 219 sider.

Forfatteren og kunstskribenten Niels Th. Mortensen fortæller i denne erindringsbog humoristisk og med sans for den barokke detalje om sin opvækst i Vejle, om episoder, når han bragte tøj ud for faderen, der var skrædder, om specielle personer i gadebilledet og om den grønne by, der var engang. Erindringsfortællinger, der er fulde af atmosfære og fortælleglæde tilsat et stænk vemod med tanke på personer, der ikke er mere og en by, der har undergået store forandringer.

 

99.4 Munch Christensen, Jørgen (1918-2004)
Munch Christensen, Jørgen
Blandt brave borgere i Vejle : erindringsbilleder.
Byhistorisk Forlag, 1976. 277 sider.

Boghandler Munch-Christensen kom i 1939 til Vejle som tyveårig. Skønt tilflytter har Munch-Christensen opnået et bredt kendskab til byen og byens befolkning. Det afspejles i erindringsbogens store persongalleri, hvor han fortæller om vejlensere, han har truffet gennem sit arbejde og i forretningslivet. Men også om de mange, han er kommet i kontakt med gennem sin engagerede indsats i foreningslivet og sine offentlige hverv, blandt andet som byrådsmedlem i en lang periode. Bogens syv sider store personregister vidner om bredden i hans meget store kontaktflade. Samtidig er bogen - ikke mindst i de indledende afsnit om den ganske unge boghandlers møde med byen - overordentlig velskrevet og levende. Den giver et ret livligt og farverigt billede af byens udvikling fra mellemkrigstiden og frem til tiden efter kommunesammenlægningen. Skildringen af byen under besættelsen er et alment portræt af perioden.

 

99.4 Munch Christensen, Jørgen
Porskær Poulsen, Poul E.

Boghandleren : Jørgen Munch-Christensen 1918-2004
Byhistorisk Forlag, 2013. 104 sider.

Indhold: Barndom og ungdom i Aarhus ; Boghandler ; Modstandmand ; Byrådsmedlem ; De mange tillidsposter ; Efter årtusindskiftet ; Jørgen Munch-Christensen 1918-2004.

 

99.4 Munch Sørensen, Svend Erik
Munch Sørensen, Svend Erik

Jeg har levet i den bedste tid : en 93-årig vejlenser beretter om vigtige hændelser og epoker i sit liv
Byhistorisk Forlag, 2013. 216 sider.

Indhold: 1920'erne - barndom & sparetider ; 1930'erne - ungdom & krisetider ; 1940'erne - kærlighed & krig ; 1950'erne - familieliv & fremskridt ; 1960'erne - uddannelse & forandring ; 1970'erne - succes & mådehold ; 1980'erne - efterløn & frihed ; 1990'erne - travlhed & nedtælling ; Det ny årtusind - alderdom & forvandling ; Efterskrift - nutiden & fremtiden.

 

99.4 Nielsen Abelone (1848-1942)
Rasmussen, Johs.
Abelone - en af Vejles originaler
Udbyes Bogtrykkeri, 1989. 15 sider.

Lille biografi om den velstillede, men ulykkelige Abelone Nielsen, der blev 93 år gammel. Hun ejede en del ejendomme og var velkendt i sin samtid trods det sky sind. I dag har hun lagt navn til Abelones Plads, der ligger mellem Vesterbrogade og Gormsgade.

 

99.4 Nielsen, Bertel (1890-1960)
Worm, Thorkild
Bertel Nielsen - bygmester og igangsætter
Vejle : Eget forlag, 1996. 91 sider.

Bogen giver en gennemgang af Bertel Nielsens livsforløb. Den indholdsmæssige tyngde ligger i beskrivelsen af hans mange byggeprojekter, der har præget det vejlensiske bybillede i betydelig grad. I 1930'erne Lido-bygningen med svømmehal og beboelse i Mølholm området. I begyndelsen af 1950'erne Gammel Havn byggeriet, der omfattede beboelse, biograf og hotel Australia. Et særskilt afsnit beskriver opførelsen af Mølholm kirke, som Bertel Nielsen skænkede til sognet.

 

99.4 Niss, Alfred (1919-2003)
Niss, Alfred
Mine erindringer. 1. del og 2. del
Vejle, ca. 1999 og 2002. 73 sider og 80 sider

Alfred Niss blev født på en gård lige nord for Rold Skov. I sine erindringer, som han skriver i sit firsindstyvende år, kaster han et tilbageblik på barndomsårene, der var præget af forældrenes flytten rundt på grund af økonomi og helbred. I ungdomstiden tjente forfatteren på forskellige ejendomme, havde højskoleophold og tog uddannelse til kontrolassistent. I 1944 bliver han gift og bliver ansat på en møbelfabrik i Ølholm. Senere arbejder Alfred Niss på Hedensted Møbelfabrik, men må i 1972 tage sin afsked, da han ikke kan tåle ”de moderne kunstige lime”. Bogen indeholder desuden en række erindringsglimt både fra familielivet i Hedensted og vennekredsen.


99.4 Planch Larsen, Ib
Stolarczyk, Willy

Planch - bogen om Larsen - en københavner i Jylland
BoD, 2016.  300 sider

Et indblik i sangskoledrengen, læreren, højskolemanden, musikforeningsmanden, radiomedarbejderen Ib Planch Larsens farverige liv og virke indenfor musiklivet i bl.a. København, Vejle og Holstebro 

 

99.4 Poulsen, Christian ( f. 1938)
Poulsen, Christian
Som jeg husker
Byhistorisk forlag, 2003. - 131 sider.

Forfatteren fortæller veloplagt om en barndom og ungdom, der har brandstationen i kvarteret ved Føtex som omdrejningspunkt. At forfatteren er arkitekt går som en rød tråd gennem bogen med mange præcise beskrivelser af steder og bygninger før og nu. Erindringerne er overvejende lyse og muntre og fortæller om meget fællesskab i familien og på arbejdet. Bogen rummer dog også en skarp kritik af den autoritære skole.

 

99.4 Poulsen, Christian (f. 1938)
Poulsen, Christian
Skæve historier...
Byhistorisk Forlag, 2004. 109 sider.

I 14 små historier tegner forfatteren festlige og brogede erindringsbilleder fra sin barndom og ungdom i Vejle indtil han rejser fra byen i 1959. Der er fine portrætter af spændende og farverige originaler, som ”Mussemanden”, der elsker børn, Holger, der elsker uniformer og styrer bybusdriften, klunseren Svot Helga og maleren Svend Aage Tauscher. Skildringen af den autoritetstro onkel, der er arrestforvarer og synes alle gør livet surt for ham, er munter og ironisk. Der er historier fra hverdag og fest, fra arbejdsliv og drengeliv, og emnerne spænder vidt.

 

99.4 Silfverberg, Lene (1838-1922)
Eriksen, Sidsel
Søster Silfverbergs sorger : historien om hvordan en søndagsskolelærerinde blev afholdsagitator og feminist
Spektrum, 1993. 390 sider.

Lene Silfverberg, f. Blauenfeldt, var datter af en organist, blev leder og stifter af "Frøknerne Blauenfeldts Institut" i Vejle, en skole som eksisterede i 13 år og på et tidspunkt havde 11 lærere og 150 elever. I 1876 var hun med til at oprette Søndagsskolen i Vejle, en af de første i landet. Mest kendt er hun for sit arbejde i afholdsbevægelsen I.O.G.T. (Good Templarordenen), som hun indførte i byen i 1880. De første ca. 90 sider af historikeren Sidsel Eriksens interessante biografi foregår i Vejle indtil 1886. Det er en ukendt del af afholds- og kvindebevægelsens historie, og man får et levende indtryk af de mange folkeligt/religiøse bevægelser fra en spændende brydningstid i en større provinsby.

 

99.4 Skou, Niels
Christiansen, Chr.
Niels Skou : et kapitel af dansk hestehandels historie

 

99.4 Skovgaard-Simonsen, Carl Richard ( f. 1931)
Skovgaard-Simonsen, Carl Richard
Erindringer : tiden fra 1930´erne til år 2000 skildret i ord og billeder
Vejle: Carl Richard Skovgaard-Simonsen, 2001. 236 sider.

Statsautoriseret revisor C. R. Skovgaard-Simonsen fortæller om sin barndom og ungdom i Sommersted i Sønderjylland. I 1960 flytter han til Vejle med sin familie. Han beskriver sit arbejdsliv som revisor først i revisionsfirmaet H. Martinsen, senere som selvstændig (1976-1991) og giver en karakteristik af en række Vejle-borgere. Udover arbejdet fortæller han om familie, parforhold og børn, fritidsliv og rejser. Gennem årene har Skovgaard-Simonsen været en meget ivrig deltager i mange forskellige foreninger i Vejle fx i Junior Chamber, Senior Kammer og i de senere år i Visens Venner, Naturhistorisk Forening, klubben ”Ud og opleve” m. m.

 

99.4 Svendsen, Inger (1912-1997)
Svendsen, Inger
Mit Vejle : barndom og ungdom i Vejle
Forlaget Humilitas, 1996. 108 sider.

Inger Svendsen er født i Bleggårdsgade, men som 8-årig flyttede familien til Gammelhavn. Der hvor nu det "dominerende" hotel ligger, lå på den tid fattiggården, og for den blev Ingers far inspektør. Inger hørte til det bedre borgerskab i Vejle, men qua sit hjem over fattiggårdens kontor, har hun fået indblik i både rige og meget fattige familiers liv. Inger Svendsens pen er fuld af humor og skarpsindighed, og den udstråler en varm social retfærdighedssans.

 

99.4 Sørensen, Arne Peter (f. 1914)
Sørensen, Arne P.
Såvidt jeg husker
Vejle, 1996. 258 sider.

Arne P. Sørensen har skrevet bogen for at give sine efterkommere viden om slægten og familiens liv, og han fortæller levende og med et væld af detaljer, især om tiden før befrielsen. Der er nøje skildringer af barndommen på Grejsdalsvej, ungdom med VB-fodbold, politisk arbejde i DSU, arbejde og arbejdsløshed som murersvend. Desuden fortæller Sørensen meget om Vejles historie med bl. a. originalerne Abelone og Fisker Klaus, Munkebjerg med æslet Moses, badning ved Albuen og bomberne på Skovvang under krigen. Der er gengivet en del breve, bl.a. breve som faderen modtog, da han var udvandret til USA.

 

99.4 Sørensen, Frits ( f. 1920)
Sørensen, Frits
Minderne har man da lov at ha’
Eget forlag. 2001. 114 sider.

Frits Sørensen fortæller om et langt og foretagsomt liv som vejlenser. Hans erindringer indeholder utrolig mange oplysninger om arbejds-, privat- og samfundsliv i Vejle i 1900-tallet. Han flyttede i 1923 med familien til Valdemarsgade, der var præget af fattigdom. Moderen arbejdede på Bomuldsspinderiet i Havnegade og faderen på Stavfabrikken i Enggade. I 1930 flytter familien til Uhrhøj. Barndommens Vejle beskriver han som en by præget af både idyl og fattigdom. Han fortæller detaljeret om et arbejdsliv med mange jobs fra tiden som bydreng, arbejdsdreng, fabriksarbejder m.m. I 1946 overtager han trikotageforretningen ”Bitten” i Fredericiagade, som han driver i 34 år. Særlig udførlig er beskrivelsen af soldatertiden, besættelsestiden og tiden som fængselsbetjent på Store Grundet under retsopgøret efter krigen.  

 

99.4 Sørensen, Frits (f. 1920)
Sørensen, Frits
Mødet med Hitler : oplevelser 1938-1946
Frits Sørensen, 2006. - 47 sider.

Frits Sørensen fortæller om besættelsestiden i Vejle. Der er personlige erindringer fra ture til Tyskland, soldatertid i Odense og almindelige faktaoplysninger om krigen. Han beretter om hverdagslivet og ikke mindst om et meget aktivt og varieret arbejdsliv. Han arbejder på fabrik, graver tørv og får fast arbejde i firmaet Petersen & Albeck i Vejle. Hans lyst til at handle giver sig udslag i opfindsomme bijobs, som fx salg af blomsterkummer, cigaretter, pudseklude m.m. Efter krigen bliver han fængselsbetjent på Store Grundet.

 

99.4 Sørensen, Willy (1908-1978)
Worm, Thorkild
Willy - Vejles borgmester i 32 år
Vejle : Byhistorisk Forlag, 1994. 224 sider.

I en uafbrudt periode på 32 år (fra 1946-1978) sad den socialdemokratiske Willy Sørensen i Vejles borgmesterstol. Bogen fortæller om barndomshjemmet på Teglgaardsvej, men hovedvægten ligger på arbejdet i byrådet og den store betydning Willy Sørensen fik for sin bys udvikling. Bag politikeren tegner der sig et billede af en person med fine menneskelige kvaliteter.

 

99.4 Tang Kristensen, Evald (1843-1929)
Bergh, Ole
Til fods med Evald Tang Kristensen
Gyldendal, 1989. 193 sider.

Bogen fortæller om folkemindeforskeren Evald Tang Kristensen som menneske og indsamler, baseret på hans erindringsværk "Minder og oplevelser". I de sidste to kapitler berettes om tiden i huset Mindebo i Mølholm. Den første tid i Vejle er svær, præget af sorgen over konen og datterens død. Siden følger glæderne med nyt giftermål, mange hædersbevisninger og gode bekendtskaber.

 

99.4 Toftlund, Else Marie, f. 1922
Toftlund, Else Marie (f. 1922)
Du skal ikke sætte dit lys under en skæppe
Underskoven, 2005. - 269 sider.

Else Marie Toftlund fortæller om opvækst i Vildbjerg (nordvest for Herning) i små kår i 1920’erne, om læretiden som frisør i Daugård og Hedensted. Der måtte arbejdes hårdt, hvis man skulle klare sig. Hun omtaler, hvad de fik at spise og hvilket tøj de havde på. Der er også beskrivelser af livet som voksen, om ægteskab og børn og om problemer i omgangskredsens parforhold. Bogen er delt op i små afsnit, f.eks. om forfatterens rejser til forskellige lande. Den er meget personlig og fortæller om, hvad der foregår tæt på fortælleren og inde i hendes eget hoved, men omtaler også personer og steder i Vejle.

 

99.4 Worm-Laursen, Lily (f. 1914)
Worm-Laursen, Lily
Kære Jakob og Karen!
Bredballe Lokalhistoriske Forening, 1996. 14 sider.

Lily Worm-Laursen fortæller om sin opvækst i Bredballe. Beretningen er udformet som et brev til børnebørnene Jakob og Karen. Der fortælles på en humoristisk måde om dagligdagen for den lille familie, om indkøb, skole og uddannelse.

 

99.4 Wulff, Benny Frederik
Munch Sørensen, Erik
Vejles Benny - Bennys Vejle
Byhistorisk Forlag, 2009. 200 sider.

Biografi om Benny Frederik Wulff, kaldet Bus-Benny, igennem mange år et kendt indslag i Vejles bybillede.

 

99.94 Andersen
Poulsen, Christian (f. 1938)
Udleveret til fjenden
Byhistorisk forlag, 2011. 112 sider.

Alfred Andersen blev anholdt i 1941 og sigtet for kommunistisk virksomhed. Han blev dømt og udstod sin straf. Derefter blev han ikke løsladt, men blev tilbageholdt og interneret og senere deporteret til Stutthof. Hans skæbne deltes af mange andre danske kommunister, deriblandt hans tre brødre. Alle var de ofre for den danske regerings samarbejdspolitik med tyskerne, som ønskede at forhindre al kommunistisk aktivitet. Bogen fortæller Andersen-brødrenes historie.

 

99.94 Poulsen 
Poulsen, Christian (f. 1938)
Kanonkuglehuset
Byhistorisk forlag, 2006. 224 sider.

Med Kanonkuglehuset, Nørrebrogade 45, som omdrejningspunkt, fortæller forfatteren sin slægts dramatiske historie fra oldefaderen Niels Nielsens fødsel i 1822 til farfaderen, murer Christian Poulsens død i 1934. Bogen giver et fint indblik i de sociale og politiske forhold i perioden for almindelige mennesker og kommer fx ind på den høje børnedødelighed og arbejdernes kamp for et bedre liv. En fremragende, smukt illustreret og meget veldokumenteret og interessant bog. En erindringsbog i særklasse.