Sådan kommer du i betragtning til prisen

- og får mulighed for at sætte skub i din forfatterkarriere.

Hvert år får 2 skønlitterære danske debutanter et økonomisk tilskud på 50.000 skattefrie kroner hver fra Bodil og Jørgen Munch-Christensens kulturlegat.

Fondsbestyrelsen har nedsat en jury, der udvælger de 2 prismodtagere.

Prismodtagerne vælges ud fra de bøger, juryen har fået tilsendt fra forlag og forfattere i det forgangne år.

Debutanter, der gerne vil i betragtning til prisen i 2020 skal opfylde følgende:

 • Debutbogen skal være udgivet i fysisk form i perioden 1/7 2019-30/6 2020.
 • Det skal være forfatterens første selvstændigt udgivne skønlitterære værk på dansk skrevet for voksne (vi følger den officielle katalogisering*) Forfatteren skal selv have skrevet værket på dansk. Værket må altså ikke helt eller delvist være oversat af en anden. Værker med flere forfattere kan ikke komme i betragtning. Forfatteren må gerne tidligere have bidraget til tidsskrifter, til antologier, på hjemmesider. Forfatteren må gerne tidligere have skrevet faglitteratur, drama eller skrevet for børn/unge op til og med 16 år.*
 • Forfatteren må ikke være fyldt 50 år inden bogens udgivelsesdato.
 • Bogen skal være alle i juryen i hænde senest den 15/8 2020.
 • Vinderne får direkte besked medio september
 • Prisen uddeles på Vejle Bibliotek den sidste fredag i september måned
 • Bogen sendes til alle i juryen på følgende adresser:

   

  Litteraturprofessor
  Anne-Marie Mai
  Hedebovej 84
  5474 Veflinge

  Kritiker
  Lars Bukdahl
  Amagerfælledvej 115, 4 tv.,
  2300 København S

  Chefredaktør for Litteratursiden
  Lise Vandborg
  Fortebakken 18
  8240 Risskov

  Fondsbestyrer, advokat
  Mogens Thyssen
  Nørrekær 32
  7100 Vejle

  Bibliotekar
  Joan Høeg
  Tjørnestræde 9
  7100 Vejle

  Bibliotekar
  Else Zakarias
  Bakkelyst 3
  7100 Vejle
   

 

Fondsbestyrelsen har fra 2013 indgået partnerskab med Litteratursiden.dk. Det betyder, at Litteratursiden sætter mere fokus på debutanter med flere anmeldelser af debutværker og at månedens tema i september har debutanter som omdrejningspunkt. Udover de 50.000 skattefrie kroner er de 2 prismodtagere sikret omtale på Litteratursiden i form af anmeldelser, analyser og publicering af de 2 motiveringstaler. De 2 prismodtagere får også mulighed for at komme på BogForum.

Vejle Bibliotek offentliggør løbende de modtagne kandidater til debutantprisen på denne side.

Hvis du har spørgsmål til prisen/retningslinierne kan du kontakte Else Zakarias, Vejle Bibliotek, mail ez@vejlebib.dk, tlf 4042 8768

* Aldersbetegnelsen kan ses i den officielle katalogisering af værket. Søg værket frem på bibliotek.dk og se aldersangivelsen for læseren dér. Vi skelner mellem voksen og ungdomslitteratur ved alderen 16, dvs hvis en bog har aldersangivelse op til og med 16 år kalder vi den ungdomslitteratur og værket kan ikke komme i betragtning til prisen.