Studerende

Ressourcer til udskoling og ungdomsuddannelser

Brug uddannelsens licenser og ressourcer:

 1. SKODA
  De fleste uddannelser har licens til SKODA licenspakken. Det er gode troværdige ressourcer og du bør kende og bruge dem. Licenspakken stopper med udgangen af 2018.
 2. Uddannelsens andre licenser
  Bogmærk eller noter hvor du finder oversigten over din uddannelses licenser. Kan du ikke finde oversigten, så spørg din lærer / vejleder.
 3. Uddannelsens andre ressourcer
  Du skal vide, hvor du kan finde uddannelsens andre studie-ressourcer. Det kan være linksamlinger, bøger, materialesamlinger, opgavevejledninger, etc..

Brug bibliotekets licenser:

 1. Oversigt over bibliotekets licenser
  Flere af licenserne er målrettet studerendes opgaveskrivning med troværdig litteratur og kildemateriale.
 2. Brug bibliotekets hjemmeside
  På bibliotekets hjemmeside søger du både i bibliotekets fysiske materialer og mange af bibliotekets licenser.
  Husk derfor også at lave søgninger med engelske søgeord, så du får resultater med fra de engelsk-sprogede licenser målrettet studerende.
  Vejledning i søgning via bibliotekets hjemmeside.
 3. Bibliotekets licenser og frie netressourcer fordelt på fagområder
  Litteraturfag | Samfundsfag | Historie | Naturvidenskab

Brug bibliotek.dk

 1. bibliotek.dk (generelt)
  Søg i danske biblioteker og få sendt materialerne til dit lokale bibliotek.
  Vejledning til Bibliotek.dk.
 2. Digital artikelservice og Infomedia-artikler
  Mange af de danske artikler du finder i bibliotek.dk bliver sendt i digital kopi til din indbakke.
  Artikel-databasen Infomedia er delvis integreret i bibliotek.dk og fx kan mange avisartikler fremsøges og læses online via søgning i bibliotek.dk.
  Vejledning i artikelsøgning.

Andre faginddelte ressourceoversigter

 1. EMU
  1. Fagsider: stx | hf | hhx | htx.
  2. For gymnasieelever
 2. Materialeplatformen
  1. Fagsider: Grundskole | stx | hf | hhx | htx.
 3. DR Undervisning
  1. Fagoversigt.
  2. Vejledning

Lær selv på nettet

 1. ekurser.nu
  Udvalgte ekurser for studerende.
 2. SkrivOpgave.dk
  Opgaveressourcer, links, vejledninger, m.m..
 3. dk5.dk
  Hurtig indgang til folkebibliotekets opstillingssystem.
 4. learninglib.dk
  Små elæringsobjekter om informationsfaglige emner.