Skoletilbud udskoling

Brug bibliotekets mange tilbud. Skoleopgaverne bliver bedre - og det bliver lettere at klare sig godt på efterfølgende ungdomsuddannelser. Bibliotekets undervisningstilbud kan bookes og afvikles hele året.

Escape the Library (7. - 9. klasse)

Introduktion til det digitale og fysiske bibliotek og de muligheder der ligger heri. Vi tager én del biblioteksintroduktion og én del escape room og sætter det sammen til en anderledes oplevelse af, hvad det vil sige at bruge et moderne folkebibliotek.
Kontaktperson: Emil Aalykke.
Se infoside med fuld foldertekst.

Booktalk udskoling

Bibliotekaren præsenterer et bredt udvalg af ungdomsbøger samt e-bøger og lydbøger på både dansk og engelsk.
Kontaktperson: Anders Østergaard Andersen.
Se infoside med fuld foldertekst.

Fake News (8. - 9. klasse)

”Fake News” kurset giver eleverne et godt grundlag for at blive kompetente nyhedsforbrugere. Via oplæg, værktøjer, guidelines, opgaver og gruppediskussion får eleverne forståelse for hvad falske nyheder er, hvor nemt det er at producere falske nyheder, samt hvordan de kan spotte og afsløre falske nyheder.
Kontaktperson: Theis David Sand.
Se infoside med fuld foldertekst.

Google og databaser (8. - 9. klasse)

Mere om Google og databaser målrettet elevers opgaveskrivning som det er vigtigt, at eleverne kender og bruger. Vi ser nærmere på, hvordan eleverne kan søge mere effektivt i Google og nogle af databaserne. Et godt kursus for de fleste klasser.
Kontaktperson: Kalle Nielsen.
Se infoside med fuld foldertekst.

Hjælp til projektopgaven (8. - 9. klasse)

Som forberedelse eller hjælp til projektopgaver. Kilder, søgestrategier, bibliotekets søgeside, bibliotek.dk, bibliotekets databaser m.m. Eventuelt kan brætspillet 'Projekt' indgå i tilbuddet (aftales ved booking). Godt tilbud ved aktuel projektskrivning, eller som generel hjælpeside ved opgaveskrivning.
Kontaktperson: Kalle Nielsen.
Se infoside med fuld foldertekst..

Prøv kræfter med journalistik (8. - 9. klasse)

360 graders blik på journalistikken i alle dens former og genrer - og med alle dens udfordringer og dagsordener. Eleverne lærer på første dag, hvordan en god nyhedshistorie tilrettelægges, og hvilke kriterier en artikel skal leve op til. Ved den anden undervisningsgang præsenteres eleverne for grundlæggende interviewteknikker, som efterfølgende afprøves i praksis på skrift og/ eller digitalt.
Kontaktperson: Anders Østergaard Andersen.
Se infoside med fuld foldertekst.

Stærk på nettet (8. - 9. klasse)

Elevernes digitale færdigheder kortlægges ved hjælp af et kompetencehjul i det digitale undervisningsværktøj STÆRK PÅ NETTET. Kurset afdækker og træner elevernes kompetencer inden for informationssøgning, kritisk evaluering, produktion, lagring og deling af digitalt indhold samt meningsfuld deltagelse i online fællesskaber.
Kontaktperson: Anita Elleby.
Se infoside med fuld foldertekst.

GØR DET SELV: SøgSmart

SøgSmart er et digitalt værktøj, der understøtter grundskoleelevers arbejde med informationssøgning, kildekritik og relevansvurdering. Værktøjet indeholder tre moduler, der henvender sig til 3.-9. klassetrin.

SøgSmart er udviklet i 2016-17 af de danske centralbiblioteker og CFU.dk. Slots- og Kulturstyrelsen har støttet udviklingen af SøgSmart med midler fra ordningen ”Udviklingsmidler til nationale folkebiblioteksformål”. Den digitale løsning er udviklet af Dream Design ApS.

SøgSmart er gratis at anvende for alle. Værktøjet anvendes af undervisere og elever med UNI-Login.Andre interesserede kan oprette en profil uden brug af UNI-Login.
Værktøjet kan benyttes af klassen sammen med læreren, men har I opklarende spørgsmål, så er I velkommen til at kontakte Katrine Bjærge Skøtt.

GØR DET SELV: MinUddannelse læringsforløb

De frie læringsforløb på MinUddannelse er lige til at kopiere, tilpasse og afvikle.
De frie læringsforløb findes på indgangssiden med inspirationsforløb på MinUddannelse.net.
Læringsforløbene udvikles og opdateres af Vejle Bibliotekerne. Der er pt. fire læringsforløb:

Fake news (MinUddannelse læringsforløb)

Klassetrin: 8.-9. klasse (én eller flere klasser).
Indhold: Frit MinUddannelse læringsforløb. Hvordan får eleverne nyheder, og hvad er ”Fake News” (falske nyheder)? Hvordan spotter man falske nyheder, og hvordan tjekker man om en nyhed er falsk? Læringsforløbet giver eleverne et grundlag for at blive kompetente nyhedsforbrugere. Der er mange små opgaver og links i forløbet, så det er nemt at tilpasse forløbet til klassens niveau og ønsket omfang.
Link: Log ind på MinUddannelse og gå til bit.ly/2Hj8ZXL
Yderligere info: Har du spørgsmål eller feedback, kontakt Kalle Nielsen.
Fælles mål: #Dansk: Finde tekst, forberedelse, sammenhæng

Google og databaser (MinUddannelse læringsforløb)

Klassetrin: 8.-9. klasse (én eller flere klasser).
Indhold: Frit MinUddannelse læringsforløb. Google er i praksis uundværlig til informations- søgning. Lige så uundværlig er diverse databaser målrettet elevers opgaveskrivning, som stilles til rådighed af skolen, biblioteket og andre. Læringsforløbet er et godt forløb for de fleste klasser, og forløbet er nemt at tilpasse til ønsket brug og omfang.
Link: Log ind på MinUddannelse og gå til bit.ly/2HDiRik
Yderligere info: Har du spørgsmål eller feedback, kontakt Kalle Nielsen.
Fælles mål: #Dansk: Læsning - finde tekst

Hjælp til projektopgave (MinUddannelse læringsforløb)

Klassetrin: 8.-9. klasse.
Indhold: Frit MinUddannelse læringsforløb. I forløbet tjekkes for oprettelse som folkebiblioteks- bruger og bruger af bibliotek.dk. Det afklares hvad opgaveramme og informationsbehov er. En hvad-hvor-hvordan søgemodel (informationsbehov, -ressourcer og -søgning) udfoldes i tre afsnit. Desuden et afsnit om brætspillet "Projekt" - som kan købes på nettet (eller eventuelt lånes af biblioteket).
Link: Log ind på MinUddannelse og gå til bit.ly/2vwUjCD.
Yderligere info: Har du spørgsmål eller feedback, kontakt Kalle Nielsen.
Fælles mål:
#Dansk: Læsning - finde tekst/forberedelse
#Dansk: Fremstilling - Planlægning/forberedelse

Sikker på nettet (MinUddannelse læringsforløb)

Klassetrin: 8.-9. klasse.
Indhold: Et læringsforløb i MinUddannelse, hvor eleverne udvikler en mere sikker netpraksis. Forløbet er opbygget i uafhængige kapitler, som kan afvikles enkeltvis. Form, indhold og periode kan tilpasses lokal kontekst.
Link: Log ind på MinUddannelse og gå til bit.ly/2K3Da6P.
Yderligere info: Har du spørgsmål eller feedback, kontakt Kalle Nielsen.
Infoside: fuld foldertekst.
Fælles mål:
#Dansk: Læsning - finde tekst/forberedelse
#Dansk: Fremstilling - Planlægning/forberedelse

Folder med skoletilbud 2019-2020

Tag et kig i folderen - bare klik på "play" (klik igen for fuldt skærmbillede).