Kulturkanon

I samarbejde med Brandbjerg Højskole og Folkeuniversitet i Vejle inviterer vi til en række spændende arrangementer i september og oktober 2016 i forbindelse med projektet KANONkultur

Projektets formål er at samle vores fælles input til den nye Danmarkskanon, som du kan læse mere om her: www.danmarkskanon.dk.

Forløbet afsluttes med en opsamlende KANONdebat på Vejle Bibliotek den 26. oktober kl. 19.30, hvor alle bidrag vil blive indsamlet.

Alle er velkommen til at deltage, og alle arrangementer er gratis.

Industrialiseringens mennesker
Onsdag den 21. september kl. 19-21
Kulturmuseet, Spinderihallerne, Spinderigade 11, 7100 Vejle

Den industrielle revolution blev afgørende for, hvordan vores arbejdsliv og forbrug ser ud i dag. Folkeuniversitet i Vejle inviterer til foredrag med Lisbeth Aagaard Lykke, der er museumsinspektør ved VejleMuseerne.

Hvor går danskheden hen?
Tirsdag den 27. september kl. 19.30-21.00
Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling

Hvad vil det egentlig sige at være dansk? Hvad er danskhed? Hvad er ikke danskhed? Olav Hesseldahl, der bl.a. er stifter af Ungdomsbureauet og tidligere vært på Radio 24syv, vil berette om sine perspektiver på ungdommens ve og vel og danskhed i almindelighed.

Danskhedens fremtid? 
Tirsdag den 4. oktober kl. 19.30-21.00
Brandbjerg Højskole, Brandbjergvej 12, 7300 Jelling

Vores kultur bliver eksponeret for andre kulturformer, der er med til at sætte dagsordenen for vores normer og værdier. Amir Hussain, der til daglig arbejder hos Dansk Røde Kors i Thyregod, vil lægge op til debat om danskhed.

Erindring - at være dansk i dag og før i tiden
5. oktober kl. 13-15
Plejecenter Gulkrog, Gulkrog 9-11, 7100 Vejle

Poul Ulrich, der er forfatter til to bøger om nogle af Vejles kvarterer, har lyttet til erindringer om opvækst, familieliv og oplevelser fra områderne fra 1940’erne til i dag. Hvad har vi vundet og tabt undervejs?

Ung i Danmark
Tirsdag den 11. oktober kl. 16.00-17.30
Ungehuset VÆRKET, Ved Vandværket 1, 7100 Vejle

Hvad er det særlige ved at være ung i Danmark og ung i et multietnisk land? Unge mellem 15 og 25 år inviteres til at sætte deres præg på debatten og være med til at give bud på, hvad der er det helt særlige danske … set med unges øjne.

Religion – kult eller kultur?
Onsdag den 12. oktober kl. 19.30-21.30
Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Flere søger i dag efter fælles svar i det spirituelle og eksistentielle supermarked og tør sige, at de lever deres liv ud fra værdier, der også indebærer en tro på noget, som er større end dem selv. Men vi vil samtidigt selv bestemme, hvad vi tror på, så hvad skal vi med religionerne?

Andelsbevægelse, brugsforening og forbrug
Torsdag den 13. oktober kl. 19-21
Huset, Rådhusbakken 9, 7323 Give

Hvad er vi formet af i Danmark? Hvilke danske traditioner og samfundsværdier holder du af? Og hvilke ville du helst være fri for? Give-Egnens Museum vil lægge op til en debat om danske værdier.

Festivalkultur og frivillighed
Torsdag den 13. oktober kl. 19-21
Byens Hus, Møllegade 10, 7300 Jelling

I Jelling er der tradition for en stor grad af frivillighed, og denne aften skydes i gang med et oplæg af Lars Charlie Mortensen fra Jelling Musikfestival. Dernæst lægges der op til debat om, hvilke samfundsværdier, traditioner eller bevægelser Jellings borgere tager med sig ind i fremtidens Danmark.

Danskhed og det folkelige
Tirsdag den 18. oktober kl. 19-21
MarKant, Ågade 6, 7080 Børkop

Med udgangspunkt i det, der skete i 1800-tallet mht. grundlov, folkehøjskole, folkeskole m.m, vil Verner Helwig Pedersen, der er sognepræst i Gauerslund Sogn, holde et oplæg og lægge op til debat.

Danmarkskortet
Mandag den 24. oktober kl. 19-21
Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Danmarkskortet er ikke så stort som for nogle hundrede år siden; det er i konstant forandring. Michael Ejstrup, der er forskningschef i sprog, ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, vil tage udgangspunkt i naturens og især kulturens evige foranderlighed og tendens til stor mangfoldighed.

Landbruget og det danske
Tirsdag den 25. oktober kl. 19.30-21
Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved

Kom til debataften, hvor landmand og forfatter Jens Simonsen, Vargårde ved Hejls, fortæller om landbrugets historiske og nuværende betydning i forhold til, hvad der er særligt dansk

KANONdebat
Onsdag den 26. oktober kl. 19.30-21.30
Vejle Bibliotek, Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Kom til den afsluttende debat på projekt KANONkultur, der er Vejle Kommunes bidrag til kulturminister Bertel Haarders Danmarkskanon, og giv dit bud på, hvad der er særligt dansk.

Projektet gennemføres med tilskud fra Udviklingsmidler til nationale folkebiblioteksformål under Slots- og Kulturstyrelsen.