Opstartsmøde for nye læsekredse
Vil du gerne være med til at oprette en privat læseklub? Så mød op på Vejle Bibliotek, mandag den 5/9 2016 kl. 19-21. Her vil vi forsøge at danne nye læsekredse blandt de fremmødte. Kontakt Else Zakarias, ez@vejlebib.dk, tlf 4042 8768 for mere information.
 
Det hjælper vi læsekredsene med
 • Vi vejleder om egnede bøger inden for alle genrer og perioder. Spørg en bibliotekar på jeres bibliotek, hvis I har brug for vejledning til egnede bøger.
  Se også vores side med læsetips til læsekredse
  Vi kan ikke skaffe helt nye eller meget efterspurgte bøger.
 • Vi skaffer bøgerne hjem i det nødvendige antal eksemplarer. Bestil bøgerne på det bibliotek, hvor I vil hente dem. I Vejle kan I sende en mail til lskont@vejlebib.dk
  Bestil bøgerne i god tid, ca. 14 dage før I vil hente dem. Eller aflevér en liste med de bøger, I vil læse det næste halve år. Skriv gerne alternative titler på listerne. Vi oplever ofte, at læsekredsene vil læse de samme bøger, og vi har svært ved at skaffe den samme titel til flere læsekredse på én gang.
 • Vi giver lidt længere lånetid end normalt, nemlig 6 uger fra den aftalte afhentningsdato.
 • Vi kan finde anmeldelser eller analyser af bøgerne. 
   

Vi indbyder til et årligt inspirationsmøde

 

Hvert år i maj/juni afholder vi et inspirationsmøde mellem bibliotekerne og læsekredsene i Vejle Kommune. Hvis jeres læsekreds ikke har modtaget indbydelse til dette møde, er det måske fordi vi ikke har jeres adresse. Sørg for at vi kender jeres kontaktpersons navn, adresse og evt. email. Kontakt Else Zakarias, ez@vejlebib.dk, tlf 4042 8768, som vil tage jer med i vores adresseliste over læsekredse.

På mødet orienterer bibliotekerne om arrangementer, som kan være af interesse for læsekredsene. Vi orienterer om nye tiltag for læsekredsene. Vi diskuterer det praktiske samarbejde og selvfølgelig får vi en god snak om gode bøger. Møderne er altid velbesøgte, inspirerende og humørfyldte.

Vil du vide mere om, hvordan du kommer med i en læsekreds og gode praktiske råd til læsekredse, kan du læse vores drejebog.