Lokaler i Huset Give

Udlån og leje af lokaler til kulturelle og folkeoplysende formål.

Booking

For at booke, kontakt Give Bibliotek på tlf. 76 81 34 50 eller via mail  give@vejlebib.dk

Klik herunder for at se om lokalerne er ledige.

Generelle betingelser for lån og leje af lokaler

Lokalerne kan ikke lånes eller lejes ud til private fester, til arrangementer med salgs-/reklameformål eller til kontinuerlige aktiviteter.

Lokalerne kan som udgangspunkt benyttes mellem kl. 8.00 og kl. 22.00. Der kan dog træffes særlig aftale om et senere sluttidspunkt, dog ikke senere end kl. 24.00

Hvem kan låne lokalerne gratis?

Huset er indrettet for at støtte det lokale kulturliv. Alle folkeoplysende foreninger og andre almennyttige foreninger, organisationer, grupper af borgere m.fl. kan uden betaling låne lokaler i Huset til foreningsaktiviteter og arrangementer.

Hvem kan leje lokalerne?
Ved offentlige arrangementer, hvor der opkræves entre, kan lokalerne lejes mod betaling

Salen

Salen er 144 m2 med plads til 149 personer

½ dag: 790 kr.

1 dag: 1.575 kr.

Foyeren

Foyeren er 67,5 m2, og ligger i stueetagen.

Lokalet er Husets ankomstområde og derfor et åbent område. Foyeren kan anvendes til mindre udstillinger og arrangementer. Foyeren er ligeledes velegnet som samlingssted og pauseområde i forbindelse med arrangementer i salen.

½ dag: 530 kr.

1 dag: 1.060 kr.

Galleriet 2. sal

Galleriet er 62,5 m2 og ligger på 2. sal.

Galleriet er et åbent rum med gennemgang til øvrige lokaler. Galleriet er især velegnet til udstillinger.

½ dag: 530 kr.

1 dag: 1.060 kr.

Mødelokaler på 2. sal

Mødelokale 1  er 20,6 m2 med plads til ca. 12 personer.

205 kr.

Mødelokale 2  er 20.7 m2 med plads til ca. 12 personer.

205 kr.

Mødelokale 3  er på 53 m2

Lokalet kan anvendes til forskellige formål. Dog må der ikke danses og hoppes i lokalet. Der kan opsættes borde og stole efter behov.

½ dag: 530 kr.

1 dag: 1.060 kr.

Værksted på 2. sal

Værkstedet kan benyttes til kreative aktiviteter, kontakt Give Bibliotek på tlf. 76 81 34 50 eller via mail  give@vejlebib.dk

½ dag: 530 kr.

1 dag: 1.060 kr.

Medlemmer af Brugerforeningen Huset betaler ½ pris for leje ved offentlige arrangementer, hvor der opkræves entré. Medlemskab af Brugerforeningen Huset tegnes gennem Brugerrådet på  huset.give@gmail.com

 

Udstyr

Der er trådløs internetforbindelse i hele huset.

Alkoholbevilling

Der kan ved arrangementer med offentlig adgang søges om engangsbevilling til udskænkning af alkohol. Engangsbevillingen søges hos landsbevillingsnævnet. Se yderligere information vedr. ansøgning og betingelser på politiets hjemmeside:  http://www.politi.dk/da/borgerservice/tilladelser/alkoholbevilling/

Oprydning 
Brugerne sørger selv for oprydning. Lokalet skal afleveres i samme stand som modtaget: Stole og borde stilles på plads, vinduer lukkes og lyset slukkes.

Køkken
Der er anretterkøkken ved salen og tekøkken på 2. sal.

Brugerne må gerne selv medbringe mad og drikkevarer.

Toilet 
Der er handicaptoilet ved siden af salen. Derudover er der toiletter i fordelingsgangene i både stuen, på 1. og 2. sal.

Fejl og mangler 
Henvendelse til Biblioteket

Adgang og alarm 
Den der booker lokalet har ansvaret for, at lokalerne benyttes til de aktiviteter, der er aftalt og indenfor det tidsrum, der er aftalt. Der er overvågning og alarm i bygningen. 

Huset er røgfrit

Hvis du ønsker at låne et lokale i Kulturhuset Give, så kontakt biblioteket på  mail  eller tlf. 76 81 34 50. Kulturhuset ligger på Rådhusbakken 9, 7323 Give.