Lokaler i MarKant

Hvem kan låne lokalerne gratis?

Kulturhuset stilles til rådighed for det lokale kulturliv. 

Alle folkeoplysende foreninger og andre almennyttige foreninger, organisationer, grupper af borgere m.fl. kan låne lokaler i MarKant til foreningsaktiviteter og arrangementer, hvor der ikke opkræves entré.
 
I kulturhuset er der adgang til torv/ankomstrum, mødelokaler, sal, værksteder og køkkenfaciliteter.

Hvem kan leje lokalerne?

Ved offentlige arrangementer, hvor der opkræves entré, kan lokalerne lejes mod betaling: 
 
Salen
180 m2. Maks. 149 personer
1/2 dag: 790 kr.
1 dag: 1.575  kr.
 
Frokoststuen
48 m2. 25 personer
Der er borde og stole.
½ dag: 530 kr.
1 dag: 1.060 kr.
 
Borgertorvet
170 m2. Max. 100 personer
Lokalet er et åbent område, der kan
anvendes til mindre udstillinger og
arrangementer
½ dag: 530 kr.
1 dag: 1.060 kr.
 
Mødelokale
20 m2. Maks. 10 personer.
Der er borde og stole.
½ dag: 530 kr.
1 dag: 1.060 kr.
 
Medlemmer af Brugerforeningen i kulturhuset betaler halv pris ved offentlige arrangementer, hvor der opkræves entré. Lejeindtægten tilfalder biblioteket. 
 
Generelle betingelser for udlån af lokaler
 
Lokalerne må ikke anvendes til private fester, til arrangementer med salgs-/reklameformål eller til kontinuerlige aktiviteter. 
 
Huset er røgfrit. 
 
Lokalerne kan som udgangspunkt lånes mellem kl. 8.00 og kl. 22.00. Der kan træffes særlig aftale om et senere sluttidspunkt, dog ikke senere end kl. 24.00. 
 
Der kan ved arrangementer med offentlig adgang søges om engangsbevilling til udskænkning af alkohol. Engangsbevillingen søges hos landsbevillingsnævnet. Se yderligere information vedr. ansøgning og betingelser på  politiets hjemmeside.
 

Booking:

Se på bibliotekets hjemmeside vejlebib.dk, hvornår der er ledige lokaler og ring eller skriv til Børkop Bibliotek, tlf. 7681 3460,  borkop@vejlebib.dk

Oprydning:

Brugerne sørger selv for oprydning. Lokalet skal afleveres i samme stand som modtaget: 
Stole og borde stilles på plads, vinduer og døre lukkes og lyset slukkes. 
Grundopstilling: se tegning i lokalet. 

Køkken:

Der er mulighed for at lave te og kaffe. Service skal vaskes op efter brug. Brugerne må gerne selv medbringe mad og drikkevarer. 

Toilet:

Der er flere toiletter og handicaptoilet. 

Udstyr:

Trådløst netforbindelse i hele huset.

Der er 149 stole + 10 caféborde i depotet.
Efter aftale med biblioteket kan man låne aflange borde (10 stk.) med plads til 4-6 personer. 

Fejl og mangler:

Henvendelse på Biblioteket 

Adgang og alarm:

Den der booker, har ansvar for, at lokalerne benyttes til de aktiviteter, der er aftalt og indenfor de tidsrum, der er aftalt. 
 
I forbindelse med udlevering af nøglekort får brugeren udleveret et sæt regler for benyttelse af lokalerne.