Lokalhistorisk Arkiv i Jelling

Lokalhistorisk Arkiv i Jelling drives som en afdeling af Vejle Stadsarkiv

Arkivet har lokaler på 1. sal på adressen:

Møllegade 10, 7300 Jelling.
Åbningstid er tirsdag 10-14, eller efter aftale.
Kontaktperson: Karin Conradsen
Tlf: 76 81 20 13
E-mail: karco@vejle.dk

Lokalhistorisk Arkiv i Jelling


Se Jelling Bibliotek og Arkivs film ”Vi har hjem i legeland”
optaget som led i projektet ”Børneliv i Jelling 1950-2000
”:

Lokalhistorisk Arkiv i Jelling


Arkivets formål

Arkivets formål er at indsamle, registrere og på forsvarlig vis opbevare dokumenter, billeder, lyd- og billedoptagelser m.v. fra arkivets dækningsområde, og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkivers regler. Arkivets dækningsområde er Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel sogne.

Arkivet arbejder tæt sammen med Lokalhistorisk Forening for Jelling, Kollerup-Vindelev og Hvejsel sogne. Foreningen har siden 1999 udgivet årsskriftet Svundne Tider, og desuden arrangerer foreningen udflugter og foredrag. Se mere om foreningen på hjemmesiden.                                                         

Hvad har vi?

Arkivet har i dag over 90 hyldemeter arkivalier. Omkring 4000 billeder (fotos, negativer, malerier, tegninger og akvareller) samt film, lyd- og videooptagelser.
Derudover har arkivet:
Kirkebøger, dækkende de nævnte sogne fra 1600 tallet til midten af 1890’erne på microfilm.
Folketællinger fra 1787 til og med 1890 på microfilm.
Lokalsiderne fra Vejle Amts Folkeblad fra 1975 til 2005. Lokalavisen Jelling fra 1979.
Håndbogssamling. Arkivet har en samling af litteratur om lokalområdet, samt historisk faglitteratur og opslagsværker. Samlingen er en del af Vejle Bibliotekernes base, og kan ses ved opslag på bibliotekernes hjemmeside vejlebib.dk. Håndbogssamlingen er til brug på stedet.
Alle er hjertelig velkomne til at se og bruge samlingerne, - dog er ikke alt tilgængeligt. Arkivet følger arkivlovens bestemmelser om tilgængelighed.

Søgemuligheder

På arkivet er der adgang til internettet og dermed adgang til mange søgebaser:

Historisk Atlas
Arkivet er medredaktør på siden vedr. gårdhistorie i lokalområdet.
Arkivalieronline
Her er adgang til de fleste af landets kirkebøger og folketællinger
Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver
Bl. a. med vejviser til sammenslutningens medlemsarkiver.
Kalkar ordbog til det ældre danske sprog (1300-1700)
Kursus i gotisk håndskrift
Danmarks miljøportal med stort landsdækkende kortmateriale incl. matrikelkort.
Danske stednavne.
Historiske Danmarkskort