Infomedias logo. Blå tekst midt i en cirkel af blå firkanter.

Infomedia

Adgang
kun på biblioteket
Artikler fra danske aviser. Kun adgang fra biblioteket

Danmarks største artikeldatabase med fuldtekst adgang til danske artikler fra landsdækkende dagblade som fx Berlingske Tidende, Politiken, Weekendavisen, Jyllandsposten og Information. M.h.t. Børsen er der kun adgang til det korte oversigtsformat. 

InfoMedia indeholder også artikler fra regionale og lokale dagblade og ugeaviser samt danske mediers webkilder.

Uni-login