Logo: tre lodrette streger og teksten "Karnov Group". Sort på hvid baggrund.

Karnovs Lovsamling

Adgang
kun på biblioteket
På Vejle Bibliotek har du adgang til Karnovs Lovsamling online.

På Vejle Bibliotek har du adgang til to produkter fra Karnov Group, det ene er som nævnt en online udgave af Karnovs Lovsamling. Det andet produkt er Ugeskrift for Retsvæsen, som du også finder under bibliotekets netmedier.

Karnovs Lovsamling er en kommenteret lovsamling.

  • Du kan  søge systematisk via Indholdsfortegnelsen, stikordsregister el. alfabetisk register
  • Bruge søgefeltet, søgeordet vil være fremhævet, når du åbner en lov, bek. eller andet dokument. Har du åbnet et dokument, kan du igen søge videre på enkelte ord.
  • Kommentarer med henvisning til domme mv. ses i gul tekst i højre side af skærmen. Først i kommentarfeltet ses også en gennemgang af hovedlovene i et område
  • Hvis du vil læse dommene, skal du søge i Ugeskrift for Retsvæsen, der også er tilgængelig via Karnov Group. Her finder du domme fra den danske højesteret, landsretterne og Sø- og Handelsretten. Indholdet dækker de seneste 50 år.  Byretsdomme er ikke medtaget.

Bemærk. Der er kun adgang fra PC’erne på Vejle Bibliotekerne.