paragraftegn med teksten retsinformation.dk. Sort på hvid baggrund.

Retsinformation

Adgang
hjemmefra
Find dansk lovgivning. Retsinformation.dk er et netsted, der giver adgang til det fælles statslige retsinformationssystem.

Fra retsinformation.dk kan du søge i alle love og alle regler (bekendtgørelser, cirkulærer m. v.), der udstedes af ministerierne og de centrale statslige myndigheder), og i Folketingets dokumenter. Alle dokumenterne er indlagt i Retsinformations databaser, bortset fra de af Folketingets dokumenter, der vedrører Folketingets forhandlinger og § 20 spørgsmål. Fra de enkelte lov- og beslutningsforslag på retsinformation.dk er der etableret dybe links til Folketingets forhandlinger på Folketingets netsted. Hvis du ønsker at søge i Folketingets forhandlinger, selvstændige redegørelser og svar på skriftlige § 20 spørgsmål kan dette indtil videre kun ske på Folketingets netsted.