Ugeskrift for Retsvæsens logo: bogstaverne Ufr skrevet med sort på hvid baggrund.

Ugeskrift for Retsvæsen

Adgang
kun på biblioteket
På Vejle Bibliotek har du adgang til en online udgave af Ugeskrift for Retsvæsen. Domssamlingen.

På Vejle Bibliotek har du adgang til to produkter fra Karnov Group, det ene er som nævnt en online udgave af Ugeskrift for Retsvæsen. Det andet er Karnovs Lovsamling online, som du også finder under bibliotekets netmedier.

Ugeskrift for Retsvæsen indeholder domme fra den danske højesteret og landsretterne samt Sø- og Handelsretten.
Ugeskrift for Retsvæsen er hovedkilden til danske retsafgørelser og bringer alle afgørelser fra Højesteret, et udvalg af landsretsdomme samt domme afsagt af Sø- og Handelsretten. Byretsdomme er ikke medtaget. Indholdet dækker de seneste 50 år. Ugeskrift for Retsvæsen findes i fysisk for fra  1907- 2010 på Vejle Bibliotek

Sådan gør du:
Klik på 'UfR - Ugeskrift for Retsvæsen', der nævnes som det første produkt i den hvide boks på forsiden.

Biblioteket har ikke adgang til den del af Ugeskrift for Retsvæsen der hedder "Litteær samling". Artikler kan bestiles online via bibliotek.dk og du kan få dem sendt til din e-mail, hvis du vælger "Bestil kopi (digital eller printet) ". Se mere.

Bemærk. Der er kun adgang fra PC'erne på Vejle Bibliotekerne.