Foto af vilde blomster

Bibliotekets biodiversitetshave

31.01.22
Den kommende vilde bibliotekshave vil både fremme biodiversitet og grønne fællesskaber.

En af indsatserne i Kultur- og Idrætsudvalgets klimaindsatser er arbejdet med udearealerne ved kulturinstitutionerne. Vejle Bibliotekerne er derfor i gang med at etablere en biodiversitetshave foran Vejle Bibliotek.

Formålet med Biodiversitetshaven ved Vejle Bibliotek er dels at øge biodiversiteten på bibliotekets artsfattige græsarealer, men også at inspirere og formidle viden om biodiversitet, herunder hvordan man fremmer dette i egen have. Derudover skal haven give plads til oplevelser, fællesskab og danne grobund for fremtidige samarbejder med lokale foreninger og andre aktører omkring natur og biodiversitet. Biblioteket vil med Biodiversitetshaven dermed både formidle og skabe netværk omkring natur og biodiversitet.

Her bliver plads til sommerfuglenes yndlingsblomster, hoteller til insekterne og kvasbunker om levesteder for kryb og kravl ;) og selvfølgelig bænke så man kan sidde og nyde det hele.

Med sin bynære placering vil biodiversitetshaven også kunne anvendes som rekreativt område, herunder for borgere, der normalt ikke har nem adgang til naturen. Ligesom borgere der benytter området uden for biblioteket har adgang til haven, der er åben og tilgængelig året rundt.

Målet er at Biodiversitetshaven anlægges i foråret 2022 og ambitionen er også at haven har potentiale til spille en vigtig rolle for arbejdet med den grønne omstilling, ikke alene for de mange brugere af biblioteket og udeområdet, men også for børn og unge i alle daginstitutioner og skoler samt for foreninger og aktører der har natur og biodiversitet som omdrejningspunkt.

FAKTA

Hvad er biodiversitet?

Biodiversitet er det mylder af liv i form af dyr, planter, svampe, bakterier og alt levende, der tilsammen udgør biologisk mangfoldighed og er afgørende for arternes overlevelse. I dag er biodiversiteten mange steder truet, fordi arter uddør, når store arealer udnyttes intensivt til landbrug, skovbrug, bebyggelse, infrastruktur og produktion.  For at fremme biodiversiteten lokalt i sin egen kan man lade græsset gro flere steder i haven, lade visne blade og grene ligge i et hjørne af haven og lade være at sprøjte. Vil man gøre lidt mere kan man hænge fuglekasser op, lave et insekthotel, plante hjemhørende planter og lave stenbunker i haven. Vand i haven er også til stor gavn for mange arter.

Kilde: Faktalink

Materialer