Fri adgang til Women's Studies International i hele 2023

Selvom året kun lige er begyndt, har den svenske konge allerede udtalt, at posten som regent ikke er et job for kvinder. Brit Awards har nu fået en kønsneutral kategori, hvor det denondelynme kun er mænd, der er nomineret… Og så har Andrew Tate og Greta Thunberg stået næse mod næse på Twitter – og nærmest skabt en ny skala at måle kønsdebatten på. ”Hvor er samfundet henne på Tate-Thunberg-skalaen’ fristes man til at spørge? Vi skriver 2023 og kønsstudier er relevante som aldrig før.

Derfor er vi også henrykte over, at vi igen i år kan tilbyde fri adgang til databasen 'Women’s Studies International'. 

Indhold
'Women’s Studies International' indeholder en guldgrube af litteratur inden for kønsforskningen, både som fuldtekst og referencer og er et stærkt værktøj til søgning i international kønsforskningslitteratur inden for især humaniora og samfundsfag.

Af basens ca. én million primært engelsksprogede referencer er ca. 10 % fuldtekst. En del af de resterende referencer (især tidsskriftsartiklerne) kan tilgås i fuldtekst på Det Kgl. Biblioteks betjeningssteder.

Databasens store force er dens registrering af videnskabelige artikler i både
de vigtigste internationale fagspecifikke og i de tværfaglige kønsforsknings-tidsskrifter.
Alle referencer er udstyrede med kontrollerede søgeord og abstracts, som gør det muligt at foretage meget specifikke søgninger og hurtigt afgøre relevansen af den enkelte publikation.

Hvem er målgruppen?
Databasen kan med fordel anvendes af studerende på ungdomsuddannelserne og på professionshøjskolerne i forbindelse med opgaveskrivning om kønsrelaterede emner.

Som supplement til databasen kan det anbefales at benytte Det Kgl. Biblioteks fagside for kønsforskning og inspirationssiden om Kvinders kamp for medborgerskab.

Adgangen er tilvejebragt via en licensforhandling mellem Det Kgl. Bibliotek og EBSCO.