Forsiden af Maren Haushofers bog Væggen

Anbefaling af klassiker til læseklubben

06.02.23
"Man bliver fanget ind med det samme. Bogen er rigtig god at diskutere i en læsekreds"

Sådan var kommentaren fra en af deltagerne i en af Vejles mange læseklubber.

Nedenfor kan du læse Anny Skov Madsens betragtninger om bogen og den diskussion, de havde over bogen i den klassikerlæseklub, hun er med i:

”Væggen” er en særdeles anbefalelsesværdig bog til læsekredse. En eksistentiel, feministisk robinsonade, der bevæger sig fra dystopi til utopi. Mere aktuel end nogensinde, hvor klimakrisen i dag er blevet endnu mere påtrængende.

De mange temaer gav klangbund for en spændende diskussion om eksistens, om en kvindes liv uden mandens blik og forventninger at leve op til samt relationer til dyr sat over for det paradoksale i omsorgens byrde at opfostre børn. Jeget bliver langsomt et menneske, hvor de kulturelle lag er skrællet væk. Instinktivt beslutter hun sig for at overleve.

Interessant er også jeget’s betragtninger over alle de løgne eller selvbedrag, hun havde levet med tidligere. Hun udvikler sig til et handlekraftigt og realistisk menneske, der ser sin tilværelse i øjnene, om det så er et nyt liv, hvor ”sejrherrerne” bestemmer, eller det er døden, der venter.

De meget få tidsmarkører, som fx lodenfrakken, der både er en ulden vinterfrakke, men også skal beskytte den nedskrevne beretning mod musene, gør romanen tidløs. Væggen er også en tidsmarkør, idet Europa blev delt efter 2. verdenskrig.

Fortidens minder fylder i begyndelsen af hendes isolation en del og gør hende sørgmodig, men de blegner efterhånden som arbejdet og det hårde liv bliver det afgørende. Måske et hint om, at mennesker efter krigen skal lægge stridighederne bag sig og komme videre!

Glasvæggen er et vigtigt symbol, der både indikerer en ydre grænse for ens handlemuligheder, men også en mental grænse for, hvad man selv har med i bagagen af kompetencer og inden for hvilke rammer man former sit liv. Måske er der håb, idet væggen er transparent og at fuglene kan flyve frit over den. Mærkeligt at det ikke hedder en mur, når den er udendørs! For en væg er normalt indendørs.

Et andet symbol er den hvide krage, som hun fodrer, en albino, der er mere udsat end andre pga farven, men det hvide er jo et håb.

Katten, som hun knytter sig stærkt til, er også et vigtigt symbol, idet den står for selvstændighed og frihed.

Romanen giver mange spørgsmål og åbner op for refleksioner over hvad et menneske og et menneskeligt vilkår er. En bog, der vil kunne læses flere gange med nye betydninger".

 

Du og din læseklub kan låne bogen på dit lokale bibliotek, som så kan låne flere eksemplarer af bogen fra Vejle BIbliotekerne.
Du kan finde yderligere materiale om bogen (heriblandt spørgsmål, I kan bruge som udgangspunkt for diskussionen) på Vejle Bibliotekernes hjemmeside

Centralbibliotekerne i Danmark indkøber "lidt mere specielle/smalle" bøger, som alle læseklubber i Danmark er velkomne til at låne.
Se folderen nedenfor med indkøbte titler

Materialer