Aarhus Universitet forsker i legesteder…

03.12.18
Hvis du ønsker, at dine børn skal deltage, så tag dem med på Børnebiblioteket fredag d. 7. december kl. 14.30 – 17.

Vi er ved at lave en undersøgelse af de foretrukne legesteder for børn i alderen 6 til 11 år i Danmark.

Dette studie har til formål at øge vores forståelse af hvilke udendørs lege aktiviteter børn foretrækker. Hvad synes de det er sjovt at lave?

Dette projekt bliver gennemført af Interacting Minds Centre på Aarhus Universitet og er støttet af PLAYTrack seed funding initiativ med støtte fra LEGO Fonden, med hvem vi deler målsætningen om, at få mere viden om legens rolle i børns udvikling.

I denne fase af undersøgelsen sigter vi mod at spørge omkring 40 børn, med forskellig baggrund og erfaringer, om deres opfattelse af forskellige billeder af legeaktiviteter i byen og på landet.

Vi vil teste en undersøgelsesmetode kaldet Visual Q-methodology, som indebærer at man sorterer nogle billeder på en sorteringstavle efter, hvilke man bedst kan lide.

Vi vil spørge deltagerne om hvilke billeder de foretrækker og hvilke de mindst foretrækker, samt andre kommetarer de måtte have om emnet. Undersøgelsen tager ca. 15 minutter.

Oplysningerne fra forskningen vil blive brugt i en rapport til LEGO Fonden, og kan blive præstenteret og brugt med videndeling for øje på konferencer eller workshops.

Jeg vil være på Børnebiblioteket fredag d. 7. december kl. 14.30 – 17, hvis man ønsker at deltage.

På forhånd tusind tak.

De bedste hilsner

Susie Kierkegaard
Forskningsassistent
Løjpen 6
7100 Vejle, Danmark
susiekierkegaard64@gmail.com
+45 20 21 77 86

Dr. Christine Hempel,
Forskningsassistent
Agersnapsvej 3-ST
7100 Vejle Danmark
chempel@fastmail.com
+45 27 11 26 10

Dr. Richard Dewhurst,
Forskningsassistent
Interacting Minds Center
Jens Chr. Skous Vej 4,
Bygning 1483
8000 Aarhus C, Danmark
richard.dewhurst@cas.au.dk