Æ Påsk'krise ... å synnejysk

Få 100 år siden ve påsketid ette de 2 afstemming, vo det nordlige Slesvig stemte sig te Danmark å det sydlige Slesvig inkl. Flensborg stemte få at fåbliv i Tyskland, sket en store krise, kålt æ Påsk'krise.

Det hæen, at Kedde Kryds, Fidde Jen-Kryds fae, å flere anne var taule øwe, at Flensborg å æ Græns it kom te å gå længe Syd å.

Det daue it, saj Kedde Kryds, å han fåsøgt at få æ Statsminister Zahle te å udskriv Nyvalg i æ håb om en ny Regering, der ville arbejd få en sydligere Græns.
De ment Zahle it var nødvene, han haj æ Flertal i æ Folketing. Men såj, at æ Kong jo bare ku afskedige æ Ministeri.
Do haen Fimmel frae æ Joe te æ Himmel, saj Kedde Kryds, å han afskediget æ Sjuft mæ det same, å de ska sajes, at Kedde å Zahle it var de bedst Venne mæ æ nan i æ fåvej!

Æ krise kom dog til at handle om, at Kedde Kryds haj laun Statskup, å ku ha væren sat a æ Tron. Æ Kong måt træk i Land, et Nyvalg å ny Regering kom bachætte, men det kom dochens it te å ændre å æ Græns.

(Frit efter Æ Synnejysk Forening)

Ordforklaring:
Kedde Kryds = Kong Kristian X
Fidde Jen-Kryds = Kong Frederik IX
Do hae en Fimmel fra æ Joe te æ Himmel = Du har en skrue løs

Se lydbøgerne, e-bøgerne og e-artiklerne om Påskekrisen og på sønderjysk herunder.
For børn: Kim Fupz Aakesons lydbøger på sønderjysk

Materialer