Karnovs Lovsamling
Karnovs Lovsamling. Foto: Colourbox

Du kender måske Karnovs Lovsamling?

21.10.20
Men ved du også at
 • du kan søge i indholdet på Karnov Lovsamling og UfR - Ugeskrift for Retsvæsen fra pc’erne på Vejle Bibliotekerne?
   
 • Karnov Lovsamling og UfR anvendes som arbejdsredskab af jurister, advokater og sagsbehandlere?
   
 • love og administrative forskrifter opdateres løbende?
   
 • ændringslove løbende kommenteres?
   
 • du kan søge på en lov uden at kende lovens nummer, skriv for eksempel Epidemiloven i søgeboksen?
   
 • UfR – Ugeskrift for Retsvæsen giver adgang til domme og afgørelser?