Billede af FN verdensmål grafik.

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling - også lokalt/kommunalt

04.09.17
FNs verdensmål for bæredygtig udvikling bør du kende - og lade dig inspirere af - i såvel privatliv som i arbejdsliv.

I marts udgav regeringen "Handlingsplan for FN’s verdensmål – Danmarks opfølgning på FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling", som giver en virkelig god oversigt over de 17 overordnede mål i en dansk kontekst. Planen betyder, at ny dansk lovgivning, når det er relevant, skal vurderes i forhold til verdensmålene. Verdensmålene gælder også for Danmark - også lokalt / kommunalt.

Danmark går i spidsen, når det handler om at skabe bæredygtig udvikling både i Danmark og i udviklingslandene. Med den nationale handlingsplan skal ny dansk lovgivning fremover vurderes i forhold til verdensmålene. Det skal sikre, at vi indarbejder målene i det daglige lovgivningsarbejde, samtidig med, at vi har forpligtet os til at rapportere hvert år om vores fremdrift,” / Kristian Jensen, udenrigsminister. 31. marts 2017. Link til nyhedsteksten.

Firmaet Deloitte har juni 2017 lavet en lille og illustreret rapport "Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN's verdensmål", der blandt andet viser, at: 
"Hver tiende (11 %) af alle kommunerne har en plan for, hvordan de skal arbejde med verdensmålene. Det til trods for, at næsten hver tredje kommunaldirektør mener, at verdensmålene åbner op for nye muligheder for partnerskaber. Kun en tredjedel (31 %) har kendskab til den nationale handlingsplan.

Rapporten understreger FNs verdensmål som en strategisk ramme for kommunal / lokal udvikling og drift: 
"FN’s verdensmål er en strategisk mulighedsagenda for kommunerne. Et blik rundt i landet viser, at flere kommuner begynder at få øjnene op for mulighederne i at arbejde med verdensmålene som en løftestang for vækst, innovation, engagement og som en samlende ramme på tværs af forvaltninger og sektorer.

Hjemmesiden verdensbedstenyheder.dk er en fantastisk indgang, hvis du vil vide mere om FNs verdensmål for bæredygtig udvikling, finde grafik til hjemmeside og tryksager. Foreningen "Verdens bedste nyheder" blev stiftet i 2016 af Globalt Fokus, 92-gruppen, CISU, UNDP’s nordiske kontor, Dansk Industri og Dansk Erhverv. 

Der er udgivet flere bøger og artikler om FNs verdensmål og potentialet i lokal bæredygtig udvikling - under artiklen er listet et udvalg.

Du kan følge søgningen "bæredygtig udvikling" på bibliotek.dk, og hvis du bruger en RSS-læser, så kan du også på resultatsiden finde rss-linket. 

FNs verdensmål for bæredygtig udvikling - undersøg emnet - og forstå det strategiske, økonomiske og livsnære potentiale. 

Kalle Nielsen
Bibliotekar med interesse for bæredygtig udvikling

Materialer