Lukkede biblioteker og alvorlige lånerforespørgsler under den spanske syge i 1918  

25.03.20
Da den spanske syge ramte Danmark blev biblioteket i Vejle også lukket. 

Børnebiblioteket blev lukket den 21. oktober 1918, da Gudrun Bach, der havde ansvaret for børnelæsesalen, blev syg.
Nogle dage senere ramte sygdommen hele huset, og efter samråd med amtslægen blev hele biblioteket lukket.
Under lukningen var bibliotekets leder, Harald Hvenegaard Lassen syg, og alt biblioteksarbejdet blev indstillet. Biblioteket åbnede igen d. 27. november 1918.  

I København var den kommende børnebibliotekar i Vejle, Tove Hørding, allerede blevet syg af den spanske syge før sin tiltræden i Vejle. Sygdommen var overalt.  

Sognebibliotekaren i Uldum, L. Vest Hansen, skriver til Hvenegaard i Vejle: "Jeg har faaet en Forespørgsel i Dag om en Arvesag. Vil De ikke undersøge om mit Svar (jeg har ikke afgivet det endnu) er rigtigt? Det er en ung ugift Mand på 26 Aar, der er død. Han har 5 voksne Søskende og hans Fader er Enkemand. Jeg mener at kunne svare saaledes: Naar Begravelsesomkostninger m.m. er trukket fra, arver Faderen halvdelen af hans Formue. Den anden halvdel skal dels i 6 Dele (Faderen + 5 Søskende). Er det Svar rigtigt? ... Det er en trist Tid her i Uldum. Den spanske Syge har været meget slem og flere unge raske Mænd i Alderen mellem 20 og 35 er døde. Skolen og Bibliotheket har været lukket i 3 Uger og vi faar sikkert ikke lukket op før om en 8 Dages Tid." 

Kilde: Jørn Godrum Bech, Vejle Biblioteks Historie 1895 -2000: En guide til papirerne i Vejle bibliotekshistoriske arkiv.
https://arkiv.dk/pdfviewer/viewpdf?originalId=96b3c9b0454149f6a7951798b101f446&searchString=tove%20h%C3%B8rding 

PS: Vejle Bibliotekerne er p.t. lukkede, men så vidt vides er ingen ansatte syge med COVID-19 Vejle Amts Folkeblad, den 16. november 1918

Vejle Amts Folkeblad, den 16. november 1918

 
Materialer