Foto af Britta Egebjergs og forsiden på hendes bog Flydende kyster

Ny bog: Flydende kyster - og en ny dansk salme - fra Vejle

Den vejlensiske fotograf og lyriker Britta Egebjerg er den 10. oktober aktuel med en ny, fotopoetisk bog ”Flydende kyster” - og en ny salme ”Vinden vender mig hjem”.

Det har været et travlt efterår for den vejlensiske kunstner Britta Egebjerg.

Som en del af Vejle Kommunes initiativ "Album 2020 - kunst i det offentlige rum" kunne hun den 21. august præsentere det spændende og nyskabende værk "Vindens Vægt", 25 trædesten med "Vejles menneskelige geologi" - fotos af prægnante vejlensere som en mosaik i græsplænen ved Sct. Johannes Kirke.

Den 11. september var der dernæst præsentation af den tredje bog om dalene omkring Vejle,”Grejsdalen – historie, nature, mennesker, kultur”, som Britta Egebjerg er hovedfotograf på, ligesom hun i 2017 var det på "Vejle Ådal" og udstillingen ”Ådalens sindbilleder” på Vejle Stadsarkiv.

Nu gælder det så hendes anden fotobog, "Flydende kyster", der blev præsenteret ved en reception i Multisalen på Vejle Kunstmuseum lørdag den 10. oktober.

Flydende kyster

"Flydende kyster" er en fotopoetisk bog, der med udgangspunkt i sort/hvide-billeder og tilhørende tekster giver stemningsmættede tolkninger af et indre landskab, det kan være svært at give udtryk for. Det er billederne, der fortæller om landskabet som en fællesmenneskelig livsfortælling. Det er en fortælling om den dannelse, der ligger i vores fysiske barndomsland - og om det indre landskab, der spejler sig i det ydre. Dét landskab, der kan være ét sted og alle steder.

Britta Egebjerg:
""Mit sinds natur er bestemt af mit land. Af landskabet. Af den jord, jeg er lagret i. Af vejret, som jeg ånder i årstidernes forsvinden og genopståen. Min sunkne barndomsbund, den jeg er, hæver sig op, når jeg møder mig selv i linjernes yderligheder og i det opløselige omsluttende. Når jeg møder mig selv i lyset, i mørket, i gråtonedagene. Jeg finder mening. Jeg forstår, hvor jeg kommer fra. Jeg forstår hvem jeg er".

"Flydende kyster" er udgivet med støtte fra Bodil og Jørgen Munch-Christensens Kulturlegat og Aage og Anna Petersens Fond.
Se det øvrige program for præsentationerne og tilknyttede arrangementer på Britta Egebjergs hjemmeside.

Bl.a. vil der torsdag den 19. november kl. 19.30 være et arrangement på Vejle Bibliotek med titlen "Landskabet i litteraturen / litteraturcafé", hvor der vil være gæsteoplæsere og en stående invitation til publikum om at medbringe deres egen favorit i landskabslitteratur til oplæsning.
Hold øje med bibliotekets hjemmeside for nærmere information.

Vinden vender mig hjem

Med udgangspunkt i de lyriske tekststykker i Britta Egebjergs bog har sangeren Camilla Elving Hyttel (cand. musicae fra Nordjysk Musikkonservatorium, medlem af det rytmsike basisensemble VOX11 og medstifter af Teaterturbulens) komponeret, indspillet og indsunget en ny dansk salme, "Vinden vender mig hjem"
Teksten er af Britta Egebjerg, og det er Camilla, der spiller og synger salmen her. Tekst herunder.


VINDEN VENDER MIG HJEM
Melodi: Camilla Elving Hyttel
Tekst: Britta Egebjerg

Vinden vender mig hjem
Slægter ligger begravet i kroppen
Det åbne land samler mig
Jeg står på alt, hvad jeg kan bære
Vinden vender mig hjem, mig hjem

Stilhed vækker dig
Lyset står i skyggerne
Uhørt fortæller du mig
Luften mellem os løber ud
Stilhed vækker dig, vækker dig

Vejret trækker i mig
Vandringen slutter ved begyndelsen
Jeg lytter mig til at se
Evigheden omfatter mig
Vejret trækker i mig, i mig

Salmen præsenteres af Britta Egebjerg og Camilla Elving Hyttel i "Landskabets sprog - i ord, billeder og toner" i Sct. Nicolai Kirke torsdag den 12. november kl. 19.30. Det er en musisk/lyrisk landskabsaften med fokus på landskabet i de danske salmer og det fotolyriske danske landskab, også med et særligt fokus på Vejle
Arrangementet er støttet af Trekantområdets Festival.