Logo for hjemmesiden sikkerdigital.dk.
Logo for hjemmesiden sikkerdigital.dk

Ny statslig hjemmeside - sikkerdigital.dk

14.11.18
Sikkerdigital.dk er en ny statslig hjemmeside med information, vejledninger og værktøjer til en mere sikker digital hverdag.

Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, samt en række samarbejdspartnere, står bag den nye hjemmeside sikkerdigital.dk

På sikkerdigital.dk kan borgere, virksomheder og myndigheder finde viden, vejledning og konkrete værktøjer til en sikker digital hverdag.

Sikkerdigital.dk skal højne kendskabet til cybertruslerne - og forbedre vores viden og kompetencer om, hvordan vi med sikker adfærd kan minimere truslerne mod vores digitale sikkerhed.

Samarbejdpartnerne er Datatilsynet, Det Kriminalpræventive Råd, Politiet, Forbrugerrådet Tænk, Politiets Efterretningstjeneste, og Center for Cybersikkerhed. 

Det er en god og troværdig side med stærke samarbejdspartnere bag.
Så skriv adressen til den nye hjemmeside ned, eller tilføj adressen til dine favoritter / bogmærker.  

Du kan også finde linket til sikkerdigital.dk under punktet netsikkerhed på bibliotekets 'digital borger' inspirationsside.

Andre gode sider relateret til IT-sikkerhed er fx:

Materialer