Skriv med - om alt det, du har savnet under Corona

Sammen med bibliotekerne er der netop åbnet op for et kollektivt, nationalt langdigt, om at ‘savne under Coronakrisen’. Forfatteren Caspar Eric har været arkitekt på digtet, og du kan skrive med.

Til dette års aflyste udgave af den aalborgensiske festival for ord, sprog og litteratur, Ordkraft, skulle verden have hørt langdigtet ‘Jeg savner’. Digtet består af 446 sætninger fra 5 nordjyske gymnasieuddannelser, hvor elever har skrevet en sætning om ting, de savner i hverdagen.

Samtidig med at bibliotekerne igen er åbnet, genåbnes digtet nu også. For sætningerne er allesammen fra før Corona, og ligesom bibliotekerne, har digtet brug for en fortsættelse. Skrevet af dig og alle andre, der har manglet og savnet noget i  COVID 19-pandemien.

Ved slutningen af året er tanken, at langdigtet overdrages til nationalarkivet. Her vil det kunne leve videre som et vidnesbyrd fra en ganske overrumplende tid, der har vist os nye ting om os selv og vores hverdag. 


Find digtet her på Ordunivers.dk
 

Før og efter
Selve idéen til digtet stammer oprindeligt fra Projekt Ordunivers, et samarbejde mellem Ordkraft, Aalborg Bibliotekerne og 5 nordjyske gymnasier, støttet af Undervisningsministeriets udlodningspulje.

Som en af tidens samtidsrøster har forfatteren Caspar Eric været tilk nyttet projektet og designet øvelserne - herunder langdigtet - til de henved 400 nordjyske elever, der har deltaget.

‘Projektet handler i sin essens om at gøre lyrik og litteratur relevant og aktuelt i forhold til - især unges - medievirkelighed og online-universer’, siger projektejer ved Aalborg Bibliotekerne, Maria Frey Sjøblom. 

‘Poster du en enkelt sætning om det, du savner, så handler det primært om dig. Men kombinerer du din sætning med alle andres, så står du pludselig med et stærkt kollektivt digt, der siger ganske meget om den samtid, vi lever i'.

‘Fra projektets side syntes vi det oprindelige digt havde brug for en fortsættelse, et før og efter. For de sidste par måneder har vi alle oplevet at mangle og savne noget’, siger Maria Frey Sjøblom som baggrund for, hvorfor digtet nu genåbnes. 

Nationalbibliotek og orduniverset.

Du kan skrive videre på det kollektive langdigt på adressen ordunivers.dk. Her deltager du ved at fortsætte sætningen ‘Jeg savner’ og skrive om det, du har gået og manglet under Corona. Det kan være relationer, planer og ting, der pludselig blev utilgængelige eller gik i vasken - mennesker, drømme og destinationer som måske stadig er uden for rækkevidde. 

Alle sætningerne bliver en del af et stort nationalt langdigt, der i nationalbibliotekets varetægt vil fungere som dokument for eftertiden om 2020. Om det vi savnede, det vi mistede, men som ikke skal glemmes.

Læs mere om Projekt Ordunivers på ordunivers.dk.