Vejle Bibliotekerne får tilskud til tre projekter

13.06.17
”Gør det lettere - en national indsats for læsesvage borgere”, ”Hold hjernen frisk” og ”CORE”
  1. ”Gør det lettere - en national indsats for læsesvage borgere”:
    Tusindvis af danskere har svært ved få bogstaver og ord til at give mening. Derfor har Vejle Bibliotekerne i samarbejde med ni andre biblioteker og interessenter inden for ordblindeområdet taget dette initiativ og fået midler til det fra udviklingsmidler under Slots- og Kulturstyrelsen. Idéen bag projektet er, at borgere med læsevanskeligheder kan have lige så stor glæde af bibliotekernes mange tilbud som bøger, film, spil og tidskrifter, som andre borgere har. Projektet starter efter sommerferien og vil køre et år frem.
  2. ”Hold hjernen frisk”:
    Projektet afprøver i samarbejde med blandt andre Idræt i dagtimerne og DGI Sydøstjylland kombinationen af traditionel morgengymnastik med Smart Training og brug af bibliotekets mange materialer og arrangementstilbud i hyggelige rammer. Projektet kører over 15 gange fra august til september i år.
  3. ”CORE”:
    Er et EU projekt, hvor Vejle Bibliotekerne i samarbejde med en bred vifte af partnere arbejder med digital inklusion med afsæt i blandt andet erfaringerne fra DIGIzonen. Projektet kører over tre år.
Tags