Den jyske længdebane 150 år

I 2018 var det 150 år siden, at jernbanen kom til Vejle.

Den østjyske længdebanes strækning fra Fredericia til Århus blev åbnet i 1868. Jernbanen fik stor betydning for den økonomiske udvikling på egnen. Med jernbanen blev det muligt at transportere mennesker og varer meget hurtigere end tidligere. Mentalt og kulturelt fik de nye jernbaner også stor betydning. Verden blev med et slag meget mindre, fordi det var muligt at komme langt omkring meget hurtigt. 

 

Tidligere var de fleste menneskers verden landsbyen og den nærmeste købstad. Nu var det muligt at komme til København eller Hamborg inden for få timer eller dage. Omkostningerne til at fragte varer blev med et slag formindsket til omkring 1/10. Altså en virkelig transportrevolution. Efter Anden Verdenskrig blev banerne nedprioriteret i forhold vejene, og fra 1950’rne blev en række jernbaner nedlagt. I løbet af de følgende årtier blev en stor del af banenettet sløjfet, fordi togdriften i tyndtbefolkede områder var blevet urentabel. Privatbiler, rutebiler og lastbilfragt tog over mange steder, fordi det var billigere og mere fleksibelt.

 

LITTERATUR OM DEN ØSTJYSKE LÆNGDEBANE I VEJLE:

Christiansen, Asger
Bygningen af strækningen Fredericia-Vejle 1863-1868 og strækningen Vejle-Århus 1866-1868, indvielsen og driften i den første tid.
Trykt i: Vejlebogen. - Vejle, Byhistorisk Forlag. - 1993. - side 33-43.

Damsgaard, Nina
Jernbanebilleder. – Vejle, Vejle Kunstmuseum. - 1994
Jernbanen som motiv i malerkunsten; bl.a. om Gotfred Christensens maleri fra banelinien ved Munkebjerg og andre malerier i Vejle Kunstmuseums eje.

Duedahl, Kristina
Vejle Godsbane : en undersøgende rapport. – (Aarhus), (Arkitektskolen Aarhus). – (2011)
Godsbanegårdens historie og arkitektur. Opført 1914.

Dyhr, S. B. V.
En baneingeniørs erindringer 1859-1889. – Smørum, Bane bøger. – 2004
Forfatterens (1833-1899) erindringer fra et liv med planlægning og bygning af de jysk-fynske hovedbaner.

Hertzum, A.: Højbanen i Vejle
Trykt i: Ingeniøren. - Kbh., Dansk Ingeniørforening - Årg. 42, nr. 4. - 1933. - side 17-19

Falck, J.
Dæmningsskred og Dæmningsbevægelser paa Hovedbanen ved Vejle Fjord.
Trykt i: Ingeniøren. - Kbh., Dansk Ingeniørforening. -  Årg. 29. – 1920. - side 337-342

Frandsen, Steen Bo
Opdagelsen af Jylland : den regionale dimension i Danmarkshistorien 1814-64. – Århus, Aarhus Universitetsforlag. – 1996
Heri om jernbanelovene 1850-1866 og debatten om Den Østjyske Længdebane.

Hansen, Carl
Vejle Hovedbanegaard 1868-1928. – (S.l.), (s.n.), 1928
Særtryk af kapitlet i C. V. Petersen: Vejle Bys Historie. - 1927

Kjeldsen, Chr.
Folketingsmanden, der blev stationsforstander i Vejle.
Trykt i: Vejle Amts Folkeblad 3. oktober 2003.
Carl Rejnholdt Jensen (1827-1888)

Klærke, Sarah
70 år med højbanen.
Trykt i: Vejlebogen. - Vejle, Byhistorisk Forlag. - 1993. - side 64-77.
Bygningen af dæmningen ved Vejle Station 1927-31 og bygningen af Højbanen 1931-33.

Lystrejsende til Munkebjerg med tog / Gert Guttenberg og Tommy Holm
Trykt i: Tag med på en udflugt til Munkebjerg : en udflugt, der strækker sig fra 1864 til 2017. – Vejle, Vejle Frimærkeklub. – 2017. – side 20-23

Rasmussen, Vigand
Vejles første stationsinspecteur.
Trykt i: Vejle Amts Folkeblad 3. juli 2012. – side 11.
Carl Rejnholdt Jensen (1827-1888)

Rasmussen, Vigand
Af en stations saga.
Trykt i: Vejle Amts Folkeblad 3. september 2014  – side 11.
Vejle Station.

Rasmussen, Vigand
Møller Madsen bestilte et særtog / "Vi får en sludder for en sladder"
Trykt i: Vejle Amts Folkeblad 8. april 2015  / 15. april 2015  – side 11.
Børkop Station 1898-2015.

Rasmussen, Vigand
Et fornemt besøg -og to spejlæg / Fra billetsalg til bagerbutik / Den banegård, Vejle aldrig fik
Trykt i: Vejle Amts Folkeblad 21. september 2016 / 28. september 2016 / 5. oktober 2016 – side 11.
Stationsbygningen og banegårdstorvet i Vejle gennem tiderne.

Rasmussen, Vigand
Gamle Jacob / Orla Lehmann tog hjuldamperen -og så kom jernbanen til Vejle.
Trykt i: Vejle Amts Folkeblad 9. januar 2018 / 6. februar 2018 – side 11.
Baggrunden for, at jernbanen kom til Vejle.

Thestrup, Poul
Kampen om linieføringen i Jylland og på Fyn.
Trykt i:  På sporet 1847-1997 : jernbanerne, DSB og samfundet, Bind 1:  Dampen binder Danmark sammen : til 1914. – 1997. – side 105-153.
Bl.a. debatten omkring og anlæggelsen af Den Østjyske Længdebane (1863-68) og dennes forlængelse mod Flensborg.

Westergaard, Chr.
Stationsbud på Vejle Station; Udnævnelse til overportør
Trykt i: Minder fra jernbanernes guldalder. - Smørum, Bane bøger, 2002. - side 81-84
Om pens. pakhusoverportør Chr. Westengaards tid på Vejle Station (fra 1899)