Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne

Gennem mere end 100 år har Vejle Kommune haft et ambitiøst bibliotekstilbud. Det vil vi også have fremadrettet. For er der noget, biblioteker kan, så er det at sikre deltagelse, medborgerskab og engagement.

Her kan du få et overblik over overskrifterne i vores bibliotekspolitik. Hvis du vil have uddybet punkterne med baggrund og eksempler, kan du læse hele bibliotekspolitiken i den vedhæftede folder (pdf), som du finder nederst på denne side.

Vejle Bibliotekerne - vækst i menneskers liv

I dag er biblioteker meget mere end bøger. Biblioteker er rum til en samling, men i den grad også rum til forsamling. Hver eneste dag åbner vi dørene på vid gab for alle dem, der måtte have lyst til at bruge os, og uanset deres ærinde, deres uddannelse, eller hvor de er i livet, så er vi klar til at hjælpe.

Vores fornemste opgave er nemlig at leve op til formålsparagraffen, der ganske enkelt lyder, at vi skal sikre ”fri og lige adgang til viden, læring og kulturel deltagelse”. Kort sagt skal vores biblioteker understøtte mennesker, der er nysgerrige og videbegærlige. Mennesker som vil lære noget nyt, som vil fordybe sig, og som i det hele taget vil tage del i alt det, der er med til at skabe en aktiv og attraktiv kommune.

Vejle med Vilje er Vejle Kommunes vision. Kultur til Kanten er visionen i vores Kultur- og oplevelsespolitik.
Bibliotekets vision er Vækst i menneskers liv. Derigennem ønsker vi at skabe stærke fællesskaber og stærke borgere.

Oplevelser og mødesteder

Vi tilbyder alt fra fordybelse til kulturelle oplevelser i et levende rum, hvor mennesker mødes.

Demokrati

At dannes som menneske og være i stand til at tage stilling og debattere med andre er grundstenen i vores fælles demokrati.

Kan vi hjælpe?

Biblioteket følger dig gennem hele livet. Derfor er det en af de fornemste roller for fremtidens bibliotek at understøtte livslang læring.

Relationer og partnerskaber

Relationer og partnerskaber er fundamentet for fremtidens bibliotek. Det åbne bibliotek samarbejder med borgerne og lytter til meninger om bibliotekets udvikling. Biblioteket tilskynder skabertrang, innovation og flerstemmige perspektiver på den verden, vi er del af.

Ny teknologi - for alle

Vi vil være en legeplads, hvor borgerne kan prøve kræfter med ny teknologi.