Centralbibliotek

Vejle Bibliotekerne er centralbibliotek for bibliotekerne i det sydlige Jylland samt Middelfart Bibliotek.

Vejle Bibliotekrene er et af seks folkebiblioteker, der med statslige tilskud også virker som centralbibliotek. Funktionen reguleres via 4-årige kontrakter med Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om centralbiblioteksopgaven på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Vejle Bibliotekerne er centralbibliotek for følgende biblioteker:

For yderligere information og centralbiblioteksfunktionen kontakt:
Bibliotekschef Mette Høxbro, mehox@vejlebib.dk, tlf. 24 98 51 77

Læs nyheder, find kurser, temadage m.m fra centralbibliotekerne på centralbibliotek.dk

Rammeaftale

Rammeaftalen mellem Slots- og Kulturstyrelsen på den ene side og folkebibliotekerne i Gentofte, Herning, Odense, Roskilde, Vejle og Aalborg kommune på den anden side fastlægger mål for den samlede centralbiblioteksvirksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der politisk gives herfor. 

Se den gældende rammeaftale: Centralbiblioteksvirksomhed 2021-2024 (pdf).