Centralbibliotek

Vejle Bibliotekerne er centralbibliotek for bibliotekerne i det sydlige Jylland samt Middelfart Bibliotek.

Vejle Bibliotekrene er et af seks folkebiblioteker, der med statslige tilskud også virker som centralbibliotek. Funktionen reguleres via 4-årige kontrakter med Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om centralbiblioteksopgaven på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.

Vejle Bibliotekerne er centralbibliotek for følgende biblioteker:

For yderligere information og centralbiblioteksfunktionen kontakt:
Bibliotekschef Mette Strømgaard Dalby, mesda@vejlebib.dk, tlf. 21 29 96 01

Læs nyheder, find kurser, temadage m.m fra centralbibliotekerne på centralbibliotek.dk

Rammeaftale

Rammeaftalen mellem Slots- og Kulturstyrelsen på den ene side og folkebibliotekerne i Gentofte, Herning, Odense, Roskilde, Vejle og Aalborg kommune på den anden side fastlægger mål for den samlede centralbiblioteksvirksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der politisk gives herfor. 

Se den gældende rammeaftale: Centralbiblioteksvirksomhed 2021-2024 (pdf)

Materialeoverbygning

Centralbibliotekernes opgave er at sikre, at der er lige adgang til materialer uanset borgerens postnummer. Denne opgave løser de seks centralbiblioteker i fællesskab ved at sætte fokus på optimering, formidling og tilgængeliged med det formål at sikre en synlig og relevant materialeoverbygning. 

Læs mere på centralbibliotek.dk

Temaspor

Centralbibliotekernes opgave er at sikre udrulning af nationale kulturpolitiske indsatser gennem udvikling og implementering af temaspor, der prioriteres af kulturministeren for to år ad gangen. I første periode af rammeaftalens løbetid arbejder centralbibliotekerne med følgende tre temaspor:

Borgeren i den digitale transformation

Glæden ved sprog, litteratur og læsning

Kultur for alle