Historie og arkiv

Vejle Biblioteks historie og Registrant over Bibliotekshistorisk Arkiv.

Vejle Biblioteks historie

Jørn Godrum Bech:
Vejle Biblioteks Historie 1895-2000 :
En guide til papirerne i Vejle bibliotekshistoriske arkiv

 

Registrant over Bibliotekshistorisk Arkiv på Vejle Bibliotek.

Forord

A 10100               Baggrund (fra 1800-)
A 10101               Vejle Folkebibliothek, 1874-ca. 1880
A 10102               Vejle Folkebogsamling, 1895-1907
A 10103               Vejle Folkeuniversitetsbibliotek, 1904-1907
A 10104 (lb.nr. 1-106)
                               Biblioteket for Vejle by og Amt, 1907-1914

A 10104 (lb.nr. 150-298)
                                Biblioteket for Vejle by og Amt, 1914-1923

A 10104 (lb.nr. 300-489)
                                 Biblioteket for Vejle by og Amt, 1924-1945

A 10104 (lb.nr. 500-542)
                                 Biblioteket for Vejle by og Amt. Opførelse af nyt bibliotek
                                 Flegborg 14, 1933-34

A 10104 (lb.nr. 550-591)
                                 Biblioteket for Vejle by og Amt. Besættelsestiden,
                                 flygtningelejre, mv.

A 10104 (lb.nr. 600-975)
                                 Biblioteket for Vejle by og Amt, 1946-1969

A 10104 (lb.nr. 1100-1172)
                                 Biblioteket for Vejle by og Amt. Opførelse af
                                 biblioteksbygningen på Vestre Engvej, 1967-1971

A 10104 (lb.nr. 1504-3557)
                                Biblioteket for Vejle by og Amt, perioden 1970-2000

A 10105               Læsesalen, 1904-2000
A 10106               Musikbiblioteket, 1971-2000
A 10107               Bogbussen, 1980-2000
A 10108               Opsøgende arbejde
A 10109               Biblioteksbetjening af uddannelsesinstitutioner
A 10110               Biblioteksbetjening af fængselsafdelinger
A 10111               Biblioteksbetjening af militære tjenestesteder
A 10112               Jelling Bibliotek. Betjeningsoverenskomst 1994-1998
A 10115               Vejle Børnebibliotek
A 10116               Skolebibliotekerne i Vejle Kommune, 1931–2000
A 10117               Skolebiblioteker udenfor Vejle Kommune før 1970, men
                                med i kommunen efter kommunesammenlægningen

A 10118               Skolebiblioteksforeningen af 1917
A 10119               Danmarks Skolebiblioteksforening, 1932-
A 10120               Vejle Amts Skolebiblioteksforening, 1925-1945
A 10121               Vejle Oplands Folke- og Skolebiblioteksforening,
                                1945-1967

A 10122               Vejle Oplands Skole- og Børnebibliotek,
                               1946-1963 (1966)

A 10123               Den Fælleskommunale Samling for Vejle Amt,
                               1971–1975

A 10125               Vejle Skolecentral, 1936-1964
A 10126               Vejle Amts Skolecentral, 1967–1975
A 10128               Amtscentralen for Undervisningsmidler,
                                1976-2000

A 10130               Danmarks Biblioteksforening
A 10131               Danmarks Biblioteksforenings Udstillingsbibliotek,
                                1928-1938

A 10132               Startbiblioteker, 1938-
A 10135               Vejle og Omegns Biblioteksforening,
                               1920-1926

A 10136               Vejle Nordre Amtskreds af Danmarks Biblioteksforening,
                               1926-1945

A 10137               Vejlekredsen af Danmarks Biblioteksforening, 1967-1970
A 10138               Vejle Amts Biblioteksforening, 1970-1994
A 10139               Biblioteksforeningen i Vejle Amt, 1994-2000
A 10140               Centralbiblioteksvirksomhed
A 10141               Bogbilskørsel, 1937-1964
A 10145               Enkelte sognebiblioteker og kommunebiblioteker. Forord
A 10145 (lb.nr. 1-785)
                                Enkelte sognebiblioteker og kommunebiblioteker:
                                Billund, Brædstrup, Brande, Børkop, Egtved, Fredericia,
                                Gedved, Give, Grindsted, Hedensted, Horsens, Jelling

A 10145 (lb.nr. 900-1290)
                                Enkelte sognebiblioteker og kommunebiblioteker:
                                Juelsminde, Kolding, Lunderskov, Nørre-Snede,
                                Tørring-Uldum, Vamdrup, Vejle

A 10148               Kopier af materiale i Rigsarkivet
A 10149               Klausuleret materiale