Sådan bruger vi dine oplysninger i bibliotekssystemet

Som låner på biblioteket har vi behov for en række informationer fra dig. Kort sagt er de nødvendige for at holde styr på de materialer du låner, for at du kan bruge vores hjemmeside og udlånsautomater, samt for at vi kan kontakte dig i forbindelse med reserveringer eller aflevering af dine lån.

Det er bibliotekets administrative system, Cicero, der opbevarer oplysningerne. Når du anvender hjemmeside kan du via login få adgang til at se og ændre en del af dine personlige informationer i Cicero.

Fysisk opbevares informationerne på sikrede datacentre i Danmark, og adgangen hertil fra Cicero, hjemmeside og udlånsautomater foregår via krypterede linjer.

Nedenfor er et eksempel på felterne i låneroplysningerne i Cicero, og en nærmere forklaring på de enkelte felter

Lånernummer - et tilfældigt genereret nummer, Cicero benytter til at identificere dig.

CPR-nummer - henter din adresse fra CPR-registret og opdaterer automatisk, hvis du flytter. Nødvendigt for at du kan låne materialer.

Fraværsperiode - en periode, hvor du ikke ønsker at få opfyldt reserveringer.
Du kan selv angive perioden via hjemmesiden.

Navn - dit navn, som det står på dit sundhedskort.

Fødselsdato - bruges i forbindelse med udregning af gebyrstørrelser samt til at sikre, at du er gammel nok til at låne bestemte materialer.

c/o navn og adresse - din aktuelle kontaktadresse.

Telefon - her kan angives flere telefonnumre, både fastnet, mobil og mobil (notif).
Det sidste bruger vi til at sende SMS om reserveringer og afleveringsfrist.
Mobil (notif) kan du selv ændre via hjemmesiden.

E-mail og E-mail (notif) - E-mail (notif) bruger vi til at sende e-mails om reserveringer og afleveringsfrist.
E-mail (notif) kan du selv ændre via hjemmesiden.

Blokeret d. - dato for aktivering af blokering.

Blokeringsårsag - grunden til, at du ikke kan benytte biblioteket, typisk på grund af gebyrer eller et mistet/stjålet lånerkortet.

Lånergruppe - har betydning for, hvor længe du kan låne materialerne, samt om du modtager påmindelser eller gebyrer.

Tilhørsfilial - er det sted, du vil hente reserverede materialer. Du kan selv ændre den via hjemmesiden.

Kommunenr. - er din bopælskommune, som anvendes til statistik og angiver, om du har ret til at bruge vores netmedier.

Sprog – vi bruger dansk.

LånerID - her lister vi de forskellige kort, du kan bruge til at låne, f.eks. dit sundhedskort. PIN-koden er altid anonymiseret.

Intern note - kan kun ses af personalet, og anvendes f.eks. i forbindelse med blokeringer, hvis et glemt sundhedskort opbevares på biblioteket.

Note til låner - udskrives på de "opgørelser af mellemværender", vi sender ud i forbindelse med manglende afleveringer af materialer.

Udlån - dine aktuelle udlån. Din udlånshistorik slettes 30 dage efter aflevering eller betaling af mellemværende.

Reserveringer - oversigt over dine reserveringer. Slettes når et reserveret materiale er udlånt til dig, eller når reserveringen er blevet annulleret.

Mellemværende - viser, hvis du mangler at betale gebyrer eller regninger. Slettes 30 dage efter mellemværendet er betalt.

Beskeder - er en oversigt over afsendte SMS'er og e-mails. Beskedens indhold slettes efter 30 dage, men oversigten over, at der har været sendt en besked bevares.