Aktuelle projekter

Her kan du få et overblik over de projekter, som Vejle Bibliotekerne er en del af i 2023.

Temasamarbejde

Vejle Bibliotekerne er sammen med de fleste af landets biblioteker med i løbende temasamarbejder, oftest med Danmarks Radio som samarbejdspartner.
Måske genkender du nogle af disse temaer: Videnskabens år og Min sang.
I foråret 2023 er temaet Danskere i verden. Læs mere om det her: https://www.dr.dk/om-dr/nyheder/nyt-dr-tema-retter-blikket-mod-danskere-i-verden

Kontaktpersoner: Mia Feldfos og Betina Werling Nielsen

Læselyst og læserum

Koldingbibliotekerne står i spidsen for et projekt, der arbejder med at undersøge og komme med anbefalinger til, hvordan bibliotekerne og skolernes pædagogiske læringscentre kan nytænkes, så de kan styrke børns læselyst.
Vejle Bibliotekerne er med som følgebibliotek.
Læs mere om projektet her: https://koldingbib.dk/tags/laeselyst-og-laeserum

Kontaktpersoner: Maria Graversen og Laura Nyhus Kirk

Det digitale børnebibliotek

Med Det Digitale Folkebibliotek i spidsen er Vejle Bibliotekerne med i et projekt, der arbejder mod at skabe bibliotekernes fælles digitale bibliotek til børn.
Læs mere om projektet her: https://detdigitalefolkebibliotek.dk/nyheder/det-digitale-folkebibliotek/noej-det-digitalt

Kontaktperson: Michael Skjærris

Det starter med børnene

I spidsen for projektet står Aalborg Bibliotekerne, mens Vejle Bibliotekerne er et af 43 biblioteker landet over, der er med.
Projektet skal revolutionere bibliotekernes tilgang til at arbejde med børns læsekultur ved at gøre børneinddragelse til en kongstanke, når bibliotekerne formidler til børn.
Projektet skal udvikle og udbrede biblioteksmetoder for børneinddragelse, der skal kvalificere litteraturformidling til børn på mellemtrinnet for at styrke læselysten.
På baggrund af metoderne til børneinddragelse udvikles en ny samarbejdsmodel til at lave nationale kampagner, der manifesterer sig både fysisk og digitalt.

Kontaktperson: Marlene Lønholdt