Aktuelle projekter

Her kan du få et overblik over de projekter, som Vejle Bibliotekerne er en del af i 2021-22.

Hold Hjernen Frisk - Give

Projektet tilbyder seniorer i Give et forløb over otte uger, hvor de i fire moduler får mulighed for at afprøve aktiviteter som træning i og med naturen, mad og botanik, litteratur i det fri og musik og bevægelse i naturen.

Vejle Bibliotekerne har tidligere tilbudt seniorer i Børkop og Egtved et "Hold Hjernen Frisk"-forløb. 

Læs mere om Hold hjernen frisk-forløbet i Give.

Kontaktpersoner: Kirsten Husted og Lisbeth Roed

Rammer der Rummer

I dette projekt har Vejle Bibliotekerne og Vejle Musik- og Kulturskole, med tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje ”Grib Engagementet”, arbejdet på at styrke adgangen til kunstneriske aktiviteter i Vejle Kommune.

Projektet har udviklet aktiviteter og indretningsindsatser til børn, børnefamilier og unge, som har været placeret på biblioteker, kommunens ungehus Værket, samt daginstitutioner og skoler.

Der er blandt andet blevet udviklet en Troldehule til børn og Musikworkshops med fokus på bæredygtighed til unge.

Kontaktperson: Christian Møller Nygaard

BOGglade børn i Vejle Midtby

I dette projekt har Vejle Bibliotekerne i samarbejde med seks daginstitutioner og en SFO fra Vejle Midtby fokus at styrke børns læsekultur og møde med litteraturen.

Projektet er støttet med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen, og særligt ved dette projekt er, at børneformidlere fra biblioteket i samarbejde med pædagoger og i videst muligt omfang også børn i institutionerne udvælger emner og bogtitler til bogsamlingerne, samt at bøgerne herefter tilhører institutionerne.

De deltagende institutioner: Børnehuset Bullerbo, Børnehuset ved Banen, Havnely, Trip Trap Træsko, Vuggestuen Valmuen/Regnbuen, Helgevejs Børnehave/Mælkevejen samt SFO’en på Vejle Midtby Skole.

Kontaktperson: Laura Nyhus Kirk