Internetpolitik

På alle vores biblioteker har vi opstillet publikums-pc’er til fri afbenyttelse. Du skal ikke booke pc’erne i forvejen, men bare sætte dig ved en ledig maskine. Vi har dog et par regler, du skal overholde.

For at bruge en pc skal du logge ind med det brugernavn og password, som står på underkanten af skærmen, og huske at logge af igen, når du er færdig. Dette er nødvendigt for at sikre, at dine personlige oplysninger og dokumenter slettes fra pc’en efter brug.

Alle kan gratis benytte pc'er og internettet, såfremt følgende retningslinjer overholdes:

  • Du må ikke bruge pc’erne til at finde websider med pornografisk, racistisk eller andet anstødeligt indhold
  • Du må ikke bruge pc’erne til ulovlige formål som f.eks. afsendelse af anonyme og/eller chikanerende mails, børnepornografi, hacking, piratkopiering eller anden ulovlig kopiering
  • Du må ikke være til gene for de andre brugere ved at støje eller larme
  • Det er dit eget ansvar at overholde ophavsretsreglerne ved download og kopiering af programmer og dokumenter via nettet. Læs mere om ophavsret.

- Se også: Brug af biblioteket - Wifi og PC'er

Retningslinjer for børns brug af Internetcomputere

Det er forældre eller værger der har ansvaret for at vejlede børn - herunder at sætte indholdsmæssige begrænsninger på brug af internettet.

Sanktioner ved misbrug

Hvis du overtræder bibliotekets regler eller afviser at følge personalets henvisninger, kan det medføre bortvisning og fratagelse af retten til at bruge pc'erne i en periode.

Hvis du bruger bibliotekets pc'er til at søge direkte ulovligt materiale frem eller til udsendelse af spam eller virus, vil det blive anmeldt til politiet.

Ansvar

Bibliotekerne påtager sig intet ansvar for det materiale som brugerne opsøger eller kopierer fra Internettet. Brug af e-mail, chat eller andre personlige tjenester sker på eget ansvar.

Vejledning

Vores personale giver råd og vejledning i informationssøgning på nettet.

Vi forventer, at brugerne har grundlæggende kendskab til brug af en pc og yder normalt ikke vejledning hertil. Har du brug for hjælp, kan du benytte dig af vores IT-værksted, som er åbent om torsdagen DIGIzonen.

Se tidspunkterne for IT-værkstedet under 'Arrangementer'.