Biblioteksstrategi: Levende huse for levende mennesker

Biblioteket handler først og sidst om mennesker. Det handler om, at mennesker skal have muligheder for at blive klogere sammen gennem dialog eller alene i stille fordybelse. Det handler om, at mennesker mødes til anderledes oplevelser og i overraskende fællesskaber, der bevæger og giver perspektiv.

I Vejle Bibliotekerne tror vi på, at vores arbejde med kultur og viden kan gøre en forskel. For den enkelte, for fællesskabet og for demokratiet. Med den tro i rygsækken har vi lavet bibliotek i mere end 125 år. Denne stolte tradition vil kun fortsætte, hvis vi bliver ved med at udfordre os selv, så vi også i morgen og næste år er relevante for kommunens borgere og andre brugere af biblioteket. 

I denne strategi udpeger vi tre strategiske indsatser, som skal sikre netop dette. Strategien bliver løbende opdateret og har ingen udløbsdato.

Fantastiske fortællinger

I Vejle Bibliotekerne tror vi på fortællingens kraft. Vi tror på, at de gode historier kan gøre hverdagen til noget særligt, samtidig med at de giver os unikke muligheder for at lære om os selv, vores medmennesker og vores omverden. Vi vil spille på alle tangenter for at sikre, at fortællingerne lever her i kommunen. Ikke mindst vil vi arbejde for, at de lever imellem mennesker og på tværs af de medietyper, man kan finde i vores samling. Og vi vil finde nye veje til, hvordan den gode historie kan bruges aktivt til gavn for den enkelte og for fællesskaberne ved at understøtte alt fra læselyst til mental sundhed og livsglæde.

Magiske møder

I Vejle Bibliotekerne tror vi på mødet imellem mennesker. Vi tror på, at det er vigtigt for demokratiet, at borgerne både mødes med ligesindede og på tværs af meningsøer og informationsbobler, kønsopfattelser og livserfaringer, kulturel bagage og verdenssyn. Vi vil eksperimentere med mødeformater og skabe særlige rammer for kortvarige samtaler, debatter og blivende fællesskaber. Det handler om at gå nye veje for fællesskabet og bygge bro imellem mennesker.

Smarte steder

Vejle Bibliotekerne tilbyder unikke, offentlige rum i dynamiske huse, der emmer af liv. Vi har fem huse og en bus, hvor formidlingen af samlingen understøttes af den nyeste, smarte teknologi og løbende tilpasses borgernes ønsker og behov. Samtidig rækker vi ud og er et aktiv i lokalområderne, ligesom vi sammen med borgere, foreninger og erhvervsliv sætter et lokalt præg på livet i hvert af husene.