Aktuelle projekter

- ajourført februar 2016

Historiske Fiktioner

Litteraturen på fremtidens bibliotek er fortællinger. Ideen er, at borgere i kommunen genovervejer identitet og tilhørsforhold ved at fortælle i feltet mellem historie og fiktion og på konkrete steder i kommunen. Projektet vil engagere borgere i en genskrivning af deres lokalområde. En række forfattere står i spidsen for workshops i byrummet og skriveværksteder på ungdomsuddannelser. Teksterne distribueres via et netværk af mindre erhvervsdrivende og trykkes på bl.a. emballage og i lokalavisen.

Et samarbejde med erhvervsdrivende, institutioner og foreninger i Vejle Kommune, samt en række forfattere.

Projektet er støttet af Udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontaktpersoner: Thomas Vang Glud : thvgl@vejlebib.dk

Debatgrupper for flygtninge og indvandrere

Vi vil danne debatgrupper for flygtninge og indvandrere om aktuelle emner med samtalen i centrum, understøttet af frivillige og rammesat af biblioteket. Målgruppen er flygtninge og indvandrere, der kan/snart kan så meget dansk, at de kan indgå i dialog. Der dannes mindst 10 grupper med 6-8 deltagere og 25 frivillige. Bygger på erfaringer fra Debatten for katten og studietur m.m.

Projektet er støttet af Udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen

Kontaktperson: Lisbeth Roed

Kulturkufferter

Målgruppen er omkring 200 børn og deres familier i daginstitutioner to steder i Vejle Kommune.

Målet er at støtte børnene i deres demokratiske opvækst, så de bliver klogere på sig selv og samfundet ved at give dem og deres familier kulturelle tilbud, oplevelser og overraskelser. Børnene i målgruppen skal besøge eller have besøg af 5 kulturinstitutioner med deres daginstitution. Det drejer sig om dans sammen med Lone Byrner, musik med musikskolen, teater med Xeneriet, natur og kulturmiljø med Økolariet og litteratur og fortælling med bibliotekerne.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen

Kontaktperson: Tove Kirk

Bogstart

For at give børn i udsatte boligområder et bedre udgangspunkt for at lære at læse, møder bibliotekarer i udvalgte kommuner små børn og deres forældre fire gange til og med barnet fylder tre år. Bibliotekarerne der kommer på besøg giver en flot bogpakke og fortæller om, hvordan det at dele oplevelser gennem børnelitteratur kan medvirke til, at børnene kommer godt i gang med deres sproglige udvikling. Dertil besøges børnehaver og der tilbydes to årlige sprogligt relaterede aktiviteter på biblioteket, f.eks. børneteater.

Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontaktperson: Lillan Grützmeier

Nota DUO - studerende med læsevanskeligheder

Duo bygger på en ambition om at gøre bibliotekerne til en central platform for studerende med læsevanskeligheder; en målgruppe som typisk ikke kommer på bibliotekerne i forvejen eller som kan få udvidet deres brug af bibliotekerne. Projektet imødekommer et behov blandt en del af Notas ca. 20.000 studerende medlemmer i hele landet for at mødes i trygge rammer, opbygge et fællesskab samt udveksle viden og erfaringer. Forløbet giver deltagerne en faglig og social ballast og positionerer bibliotekerne som udgangspunkt for lærende netværk.

Et samarbejde med NOTA - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder
Projektet er støttet af Udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontaktperson: Jette Hansen

Model for temasamarbejde på de danske biblioteker

Projektet vil udvikle en ny model for, hvordan bibliotekerne nationalt og effektivt kan samarbejde om tværgående aktuelle temaer. Temaerne er samfundsaktuelle, debatskabende og brugerinddragende. For at opnå størst mulig gennemslagskraft og synergi har bibliotekerne brug for partnere og i denne omgang, er Danmarks Radio partner, fordi de har en public service forpligtigelse, der ligger meget tæt op ad bibliotekernes formål. Næste tema er ”Kvinder”.
Projektet ledes af Aalborg Bibliotekerne.

Projektet er støttet af Udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen.

Kontaktperson: Michael Skjærris

 

PRINTVENLIG UDGAVE: