Aktuelle projekter

- ajourført januar 2018

Gør det lettere

En national indsats for ordblinde og læsesvage borgere - målet er at gøre bibliotekets tilbud mere tilgængelige for voksne med læsevanskeligheder, ved at videreudvikle og implementere ideerne fra IFLA’s guidelines for biblioteksbetjening af mennesker med ordblindhed.
IFLA er den internationale organisation for bibliotekssammenslutninger

Kontaktperson: Marion Tirsgaard

 

Hold hjernen frisk

Målgruppen er seniorer. Vi vil i samarbejde med dem afprøve mulighederne for at kombinere traditionel fysisk aktivitet som morgengymnastik med aktiviteter, der stimulerer sanserne, hjernen og følelserne, dels via bibliotekets tilbud som blandt andet litteratur, fælleslæsning, debat og litterær byvandring med mere

Kontaktperson: Stefan Nüchel

 

DIGIzonen

Vejle Bibliotekerne er i gang med at opbygge og udvikle et fleksibelt og mobilt digitalt inspirations- og læringsværksted, der kan nå borgerne på bibliotekerne og i lokalområderne og dermed styrke den digitale inklusion i alle dele af kommunen og blandt brugerne af bibliotekerne. På længere sigt vil vi udvikle DIGIzonen, så både nuværende og kommende digitale medier/platforme bliver kendt af borgerne.

Kontaktperson: Michael Skjærris

 

CORA

"COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services: Stimulate the public sector to generate innovation demand and innovative solutions for improving public service delivery" er et EU finansieret projekt, der handler om at brede digitale muligheder ud til alle områder af kommunen. Projektet ledes fra Berlin, og der er deltagere fra i alt 10 lande

Kontaktperson: Jonas Sandager Brammer Møller

 

Formidling af retrodigitaliseret dansk litteratur

I de kommende år vil tusindvis retrodigitaliserede, danske titler blive lagt på eReolen som ebøger. Mange vil repræsentere forfatterskaber, der var store for en halv eller hel generation siden, men som siden er gået lidt i glemmebogen. Det åbner mulighed for ikke bare at genopdage klassiske værker og forfatterskaber fra den danske kulturarv, men også at udvikle bibliotekernes unikke position inden for litteraturformidling.

Retrodigitalisering betyder at materialer, der ikke før har været digitaliseret bliver digitaliseret, så de er tilgængelige i nye digitale formater og dermed giver nye muligheder for adgang til materialerne.

Kontaktperson: Jeanette Alrø Jensen

 

Læsekompasset

Et digitalt værktøj, der skal inspirere læselysten med gode og målrettede bogforslag. Forslag som breder hele bibliotekssamlingen - både den fysiske og den digitale - ud så også mindre kendte eller glemte værker synliggøres.

Kontaktperson: Thomas Vang Glud


PRINTVENLIG UDGAVE: