Aktuelle projekter

- ajourført november 2019

Teknologi for alle

Projektet sætter fokus på bibliotekernes rolle som aktiv formidler, medspiller og støtte for borgere i den teknologiske udvikling. En udvikling som i den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er beskrevet, som så hastig, voldsom og uforudsigelig, at det vil udfordre og ændre vores samfund på måder, vi endnu ikke kan forestille os. Projektet skal sikre at: 1 - Bibliotekerne understøtter borgerne i den digitale transformation og sørge for relevante tilbud og viden inden for området, 2 - Bibliotekerne har udviklet greb og redskaber til at give adgang til og indsigt i nye teknologier og 3 - Centralbiblioteker understøtter at disse kompetencer og muligheder er til stede på biblioteker landet over.

Kontaktperson: Stefan Nüchel, tlf. 40428954

 

Bibliotekets Blinde Vinkler

Et modningsprojekt med følgende aspekter: Projektets ambition er at koble biblioteker og biblioteksansattes praksis med eksterne sparringspartnere for at udfordre blinde vinkler, der kan stå i vejen for et mere inkluderende bibliotek. Det undersøges om workshops på bibliotekerne kan bruges i denne sammenhæng. Workshops, hvor praksis præsenteres, gennemgås og udfordres, samt borgerworkshops på bibliotekerne med fokus på 1/ bibliotekets indretning og materialer, 2/ ikonografi, rum og wayfinding, 3/ arrangementer og forsamling, herunder biblioteket som medskaber af robuste samfund.

Kontaktperson: Emil Eggert Scherrebeck, tlf. 24486432

 

Skolen for alle

Formål: At gøre forældre med dansk som andetsprog bevidste om, hvorfor det er vigtigt, at de deltager aktivt i deres barns skolegang. "Skolen for alle" er et pilotprojekt, der går på tværs af forskellige lokale instanser i Vejle Kommune, som VIFIN, Sprogcenter Vejle, Vejle Midtbyskole og Vejle Bibliotekerne. Det er et integrationsprojekt, hvis mål er at skabe en metode og et læringsmateriale, der styrker skole-hjem-samarbejdet blandt herboende nyankomne forældre med dansk som andetsprog.

Kontaktperson: Lillan Grützmeier, tlf. 40429521

 

CORA

"COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services: Stimulate the public sector to generate innovation demand and innovative solutions for improving public service delivery" er et EU finansieret projekt, der handler om at brede digitale muligheder ud til alle områder af kommunen. Projektet ledes fra Berlin, og der er deltagere fra i alt 10 lande

Kontaktperson: Thomas Munk-Osmundsen, tlf. 40168826

 

Digital transformation

Vejle Bibliotekerne er tovholder på dette landsdækkende projekt, der skal 1/ styrke biblioteker over hele landet i forhold til kompetencer på feltet digital transformation, 2/ styrke bibliotekernes egen fortælling og identitet som en værdifuld aktør på området, og 3/ sikre at de deltagende biblioteker opnår ejerskab til digital transformation i egen organisation. Forløbet består af et visionsarbejde, en analyse og forundersøgelse, samt konceptudvikling af et  organisationsforløb i digital transformation målrettet de deltagende biblioteker.

Kontaktperson: Michael Skjærris, tlf. 24971534