Centralbibliotek

Vejle Bibliotekerne er centralbibliotek for bibliotekerne i det sydlige Jylland og Middelfart Bibliotek.

Vejle Bibliotekerne er centralbibliotek for:

Rammeaftale

Rammeaftalen mellem Slots- og Kulturstyrelsen på den ene side og folkebibliotekerne i Gentofte, Herning, Odense, Roskilde, Vejle og Aalborg kommune på den anden side fastlægger mål for den samlede centralbiblioteksvirksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der politisk gives herfor.