Gebyrer

Hvad skal du betale, hvis du afleverer for sent?

Takster, der gælder for materiale lånt efter 1. januar 2015:

Overskredet lånetid:   Voksne og unge fra 14 år:   Børn 0-13 år:  
1-7 dage 20 kr. 10 kr.
8-14 dage 75 kr. 25 kr.
15-42 dage 120 kr. 50 kr.
43- 230 kr. 120 kr.

Overskrider du lånetiden, skal du betale gebyr efter gældende takst, også selv om biblioteket ikke sender en hjemkaldelse.

Gebyret beregnes efter afleveringsdato og er ikke afhængigt af antallet af lånte materialer. Dine lån kan udløse flere gebyrer, hvis:

  • dine lån har forskellige afleveringsdatoer
  • dine materialer ikke er lånt samtidig - også selvom du har fornyet lånetiden, så de har samme afleveringsdato
  • du afleverer materialer med samme afleveringsfrist på forskellige datoer.

OBS! Hold styr på dine udlåns- og afleveringsdatoer. Her kan du læse en mere udførlig forklaring af gebyrberegningen.

Har du svært ved at huske at få afleveret til tiden, kan du få en påmindelse via sms eller e-mail tre dage før, du skal aflevere. Denne service er gratis, og det sker helt automatisk, hvis dit mobilnummer og/eller din e-mailadresse er registreret i vores system. Læs mere om påmindelser.

Du får også en hjemkaldelse via sms eller e-mail 25 dage efter, du skulle have afleveret. 

43 dage efter du skulle have afleveret, får du tilsendt en saldoopgørelse (regning) på materialet. Denne sendes til din e-boks eller pr. post.

 

Erstatningspriser for bortkomne eller beskadigede materialer

Erstatningsprisen vil normalt være materialets aktuelle indkøbspris med et tillæg på 80,00 kr. til klargøring.
Endvidere betales det evt. påløbne gebyr.

Hvis vi kan genanskaffe materialet, kan du beholde det, når erstatningsbeløbet er betalt.

Dukker et bortkommet materiale op igen inden for en periode på to år, kan du få erstatningsbeløbet refunderet mod forevisning af din kvittering for betalt erstatning.

Hvis vi ikke kan finde den reelle indkøbspris, benytter vi følgende standardtakster (priserne er inklusiv klargøring).

Standardpriser:

Materiale: Pris:
Bøger 330 kr.
Tegneserier 155 kr.
Noder 330 kr.
CD, LP, MC   205 kr.

Der er faste priser på følgende materialer:

Lydbøger: pr. bånd eller cd 225 kr.
Tidsskrifter (enkeltnumre) 105 kr.
Tidsskrifter (indbundne årgange)   790 kr.
Bog+bånd/cd 340 kr.

Fast pris for multimedier (dvd, spil og lydbøger), når den aktueller indkøbspris overstiger 630 kr.: 630,00 kr.

Priserne gælder både for voksen- og børnematerialer.

Et flerbindsværk kan kræves fuldstændigt erstattet, selv om kun en del af værket er bortkommet eller beskadiget.

Erstatningspris for manglende udstyr:

Pose til cd/dvd m.v. koster 10 kr.
 

Læs om betaling af gebyrer via hjemmesiden her