Hvem er vi?

Vil du gerne vide lidt mere om vores biblioteker - hvad vi laver, vores fysiske rammer, vores materialer, udlån og besøg, personale, økonomi og historie?

Vi har lavet nogle foldere, som fortæller lidt om, hvem og hvad Vejle Bibliotekerne egentlig er.

Tag fx et kig på den lille velkomstfolder, som vi udleverer til alle nye brugere:

Du kan også finde ud af mere de to foldere "Vejle Bibliotekerne  - Tal og fakta" og "Vejle Bibliotekerne - frirum, fordybelse, overraskelser...", som du finder som pdf-filer nedefor.