Bestilling af materialer for daginstitutioner

I formularen neden for kan daginstitutioner online bestille materialer til lån fra Vejle Bibliotekerne.

Der kan bestilles materialer til afhentning på Vejle Bibliotek, Jelling Bibliotek, Børkop Bibliotek, Give Bibliotek eller Egtved Bibliotek samt i biblioteksbussen.

Institutioner, der er en del af kørselsordningen, kan også bestille bestemte materialer (fx en sprogkuffert eller bøger om et bestemt emne) til udbringning.

Vær dermed opmærksom på, at det ikke længere er muligt at få hentet eller bragt biblioteksmaterialer ud til institutionen, hvis institutionen ikke er en del af Vejle Bibliotekernes kørselsordning og fast får materialer fra os.

Ønsker I at blive en del af ordningen og få nye materialer til børnene i daginstitutionen 5 gange årligt, kontakt da Vejle Børnebibliotek på bbref2@vejlebib.dk.

Udbringning er kun muligt for institutioner, som er en del af Vejle Bibliotekernes kørselsordning og 5 gange årligt får nye materialer fra os.
Hvad vil I bestille?
F.eks. "25 bøger, 3 lydbøger og 1 sprogkuffert"
Her kan I oplyse ønsker til indhold og typer af materiale, fx "bøger om venskab" eller en sprogkuffert med et bestemt emne.
Skriv her, hvis vi skal være opmærksomme på noget i forhold til materialernes sværhedsgrad, fx hvis der er børn med sproglige vanskeligheder i børnegruppen.
Kontaktperson fra institution