Fælles Læsning

Højtlæsning og samtale. Det er grundelementerne i bibliotekets tilbud "Fælles Læsning".

Ved Fælles Læsning læser en bibliotekar en tekst højt. Alle deltagere får teksten udleveret på tryk og kan således selv læse med. Bibliotekaren laver stop i højtlæsningen og gruppen samtaler ud fra teksten, som kan være en novelle, et digt eller et essay. Vi vælger god litteratur, så deltagerne får "mærke litteraturens vingesus".

Det kræver ingen forudsætninger at være med! Kun at du har lyst til at møde andre og tale sammen. Og der er ingen "lektier", da de tekster, vi taler ud fra, bliver læst højt af bibliotekaren. Det er egnet for dig, der har svært ved at læse, eller svært ved at koncentrere dig.

Det at snakke ud fra en tekst giver nogle helt andre, men gode samtaler. Teksten kan få os til at erindre noget, vi egentlig havde glemt. Teksten kan få os til at tale om emner, vi ellers ikke ville komme i tanke om at debattere.  Vi lærer hinanden at kende på en anden måde.

Det er gratis at deltage. 

Hold på Vejle Bibliotek 2021:

Begrænset antal pladser, så tilmelding nødvendig. Tilmelding til Else Zakarias, ez@vejlebib.dk, tlf 4042 8768
Tilmeldingsfrist 1/2-2021. I tilfælde af flere tilmeldinger, end der er plads til på holdene, foretager vi lodtrækning.

Tirsdage 10-11.30: datoer følger
Torsdage 13-14.30: 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 8/4 og 22/4

 

 

Fælles Læsning på Egtved Bibliotek

 

Torsdag den 18/3 kl. 13.30.

 

Fælles Læsnings hold på Nørremarken efterår 2020:

I efteråret 2020 er der fælleslæsning for beboere på Nørremarken.

Det foregår følgende tirsdage fra kl. 10-11.30 i Beboerhuset Finlandsvej 103A: 15.9, 20.10, 17.11, 15.12.

Tilmelding til bibliotekar Lis Kjeldsmark Gregersen, tlf 2367 6252, likjg@vejlebib.dk

Bestil en Fælles Læsning
Er I en gruppe, der gerne vil prøve Fælles Læsning? En selvhjælpsgruppe? Et team på arbejdet? En læseklub? En gruppe i et boligområde? En seniorklub? Fælles Læsning er egnet til en gruppe på 6-12 personer. Kontakt Bibliotekar Lene Henriksen, lehen@vejlebib.dk, tlf 40429238 eller Else Zakarias, ez@vejlebib.dk, tlf 4042 8768

Tidligere deltagere har udtalt:

"Det er kvalitetstid at være med til Fælles Læsning"
"Det er næsten meditativt at få læst højt"
"Det er dejligt, at der ikke er nogen facitliste, når vi snakker om teksterne. Alle kan bidrage med noget"
"Det er en god appetitvækker til læsning. Jeg har fået lyst til at læse mere af de forfattere, vi har læst til Fælles Læsning"
"Vekslingen mellem højtlæsning og samtale gør, at jeg beholder koncentrationen. Det bliver aldrig kedeligt!"
"Jeg er blevet en mere omhyggelig og dermed bedre læser. Jeg ser flere nuancer i teksterne efter at have deltaget i Fælles Læsning"
"Det er dejligt, at jeg ikke behøver forberede mig, før jeg møder op. Det betyder også, at vi mødes med de samme forudsætninger, alle er mere lige her"
"Jeg lærer en masse om mine omgivelser og mine medmennesker"
"Vi har haft nogle meget inspirerende samtaler i en respektfuld og rummelig atmosfære"
"Det er dejligt at udveksle viden, anekdoter, traditioner: Jeg bliver beriget!"
"Teksterne og samtalerne dukker op i mine tanker igen og igen"
"Jeg glæder mig altid til næste gang!" 
"Jeg var ude for en ulykke og fik en hjerneskade. Det hjalp min genoptræning at deltage i Fælles Læsning"
"Jeg er tilflytter og har fundet sammen med andre til Fælles Læsning"
"Jeg flyttede til Danmark for 4 år siden og bruger Fælles Læsning til at forbedre mit danske sprog"
"Fælles Læsning har ændret mine læsevaner. Før "fræsede" jeg gennem en bog, når jeg læste, nu læser jeg langsommere, nyder sproget og stopper ofte op for at reflektere over, det jeg læser. Jeg er blevet en mere koncentreret læser og får meget mere ud af det, jeg læser"
"Fælles Læsning er som mindfulness for mig. Jeg kan lukke mit tankemylder ude"

John Moores University i Liverpool har lavet en undersøgelse/rapport om virkningerne af Guidet Fælles Læsning. Nogle af konklusionerne er, at der  er en økonomisk gevinst for den sociale sektor, hvis man tilbyder Guidet Fælles Læsning. Derudover er der øget velvære, selvværd, selvrefleksion, selvbevidsthed samt styrkede sociale kompetencer for deltagerne.

Tirsdag den 6. februar 2018 kom TV SYD på besøg og var med til Fælles Læsning på Vejle Bibliotek. Se indslaget herfra på TV SYDs hjemmeside