Læsekredse

I en læsekreds læser man den samme bog og diskuterer den bagefter. Vejle Bibliotekerne servicerer cirka 150 læsekredse.
Nye læsekredse
Vil du gerne være med i en læsekreds? 
Kontakt Else Zakarias, ez@vejlebib.dk, tlf 4042 8768.

Måske kender vi en læseklub, der har plads til en mere, som du kan komme med i.
Hvis vi har flere henvendelser, kan vi lave et opstartsmøde og danne nye læseklubber.
Er I en gruppe, der selv vil danne en læsekreds, vejleder vi også gerne om det.
 
Det hjælper vi læsekredsene med
 • Vi vejleder om egnede bøger inden for alle genrer og perioder. Spørg en bibliotekar på jeres bibliotek, hvis I har brug for vejledning til egnede bøger.
  Se også vores side med læsetips til læsekredse
  Vi kan ikke skaffe helt nye eller meget efterspurgte bøger.
 • Vi laver et specielt lånerkort til jeres læsekreds. En af jer skal stå som kontaktperson. Skriv til lskont@vejlebib.dk, hvis I vil have lavet et lånerkort.
 • Vi skaffer bøgerne hjem i det nødvendige antal eksemplarer. Bestil bøgerne på det bibliotek, hvor I vil hente dem. I Vejle kan I sende en mail til lskont@vejlebib.dk eller ringe på tlf 7681 3241
  Bestil bøgerne i god tid, ca. 14 dage før I vil hente dem. Eller aflevér en liste med de bøger, I vil læse det næste halve år. Skriv gerne alternative titler på listerne. Vi oplever ofte, at læsekredsene vil læse de samme bøger, og vi har svært ved at skaffe den samme titel til flere læsekredse på én gang.
 • Vi giver lidt længere lånetid end normalt, nemlig 6 uger fra den aftalte afhentningsdato.
 • Vi kan finde anmeldelser eller analyser af bøgerne. 
 • Vi giver jer adgang til Forfatterweb, hvor I kan læse portrætter af forfattere og giver jer adgang til avisanmeldelser via hjemmesiden.
  Hvis du logger dig ind med dit cpr nummer og pinkode og søger en nyere bog frem i søgefeltet, får du adgang til avisanmeldelser af bogen.
   

Vi indbyder til et årligt inspirationsmøde

Hvert år i maj/juni afholder vi et inspirationsmøde mellem bibliotekerne og læsekredsene i Vejle Kommune. 

På mødet orienterer bibliotekerne om arrangementer, som kan være af interesse for læsekredsene. Vi orienterer om nye tiltag for læsekredsene. Vi diskuterer det praktiske samarbejde og selvfølgelig får vi en god snak om gode bøger. Møderne er altid velbesøgte, inspirerende og humørfyldte.

Vil du vide mere om, hvordan du kommer med i en læsekreds og gode praktiske råd til læsekredse?
Læs vores drejebog for læsekredse.