Samfundsfag på nettet

Her er en række links til gode sider på nettet om samfundsfag. Nogle af dem skal du logge på for at kunne bruge, andre er frit tilgængelige.

Altinget
Altinget giver dig indblik i det politiske arbejde på Christiansborg. Såvel forhandlingerne i folketingssalen som arbejdet i Folketingets udvalg dækkes. I databasen finder man ligeledes 19 fagpolitiske portaler, der giver et særligt overblik og indblik i områder som fx: fødevarer, arbejdsmarked, energi & klima og Christiansborg.
Har du brug for oplysninger om aktuel lovgivning eller det politiske arbejde i Danmark, er Altinget et godt sted at starte.

Danmarks Statistik
Her finder du den officielle danske statistik for fx befolkningstal, levevilkår, forbrug og uddannelse.
I Statistikbanken kan du trække mere specielle tabeller, og data kan vises i forskellige formater. Det er gratis at oprette sig som bruger af Statistikbanken.
Du finder også en side med link til andre landes statistikbureauer.

Europa World Plus
Artikler om 250 lande og landområder. Med statistik og om landenes politiske, historiske, sociale og økonomiske udvikling.

Faktalink
Danske artikler om aktuelle og klassiske emner. Med forslag til videre læsning på biblioteket og Internettet.

Global Issues in Context
Binder en række forskellige kilder sammen til belysning af forskellige spørgsmål om verdens brændpunkter.

Student Resources in Context
Dækker hovedemneområder som historie, litteratur, naturvidenskab og samfundsvidenskab m.m.
Indeholder et udvalg af referencematerialer, oversigtsværker, kritiske artikler, et stort arkiv med originaldokumenter (ca. 4.000) og tidsskrifter, avisartikler (ca. 1.200) samt multimediematerialer som video- og lydklip samt podcasts. Basen er meget omfattende.

I mange tilfælde kan offentlige institutioners hjemmesider også være relevante. Se f.eks.:

Statsministeriet
Her finder du også en liste med samtlige ministerier

Folketinget
Folketingets hjemmeside hvor du kan finde nyheder, lovforslag og medlemmer og udvalg på Christiansborg.

EU
Se også Europa-kommissionens hjemmeside og Folketingets EU-oplysning.

På samme måde kan andre landes officielle hjemmeside også være relevante. F.eks. kan du finde oplysninger om USA på www.usa.gov