Introduktion til studerende

En genvej for studerende på alle uddannelsestrin.

Ressourcer til udskoling og ungdomsuddannelser

Brug uddannelsens licenser og ressourcer:

 1. Fælles UNI-login licenser for alle grundskoler i Vejle Kommune
  Gode troværdige ressourcer, som du bør kende og bruge.
  Du kan logge ind med dit UNI-login på disse databaser (i 2019):
  1. Faktalink
  2. Forfatterweb
  3. Infomedia  ( UNI-login )
  4. Ritzau Scanpix
 2. Uddannelsens andre licenser
  Bogmærk eller noter hvor du finder oversigten over din uddannelses licenser. Kan du ikke finde oversigten, så spørg din lærer / vejleder.
 3. Uddannelsens andre ressourcer
  Du skal vide, hvor du kan finde uddannelsens andre studie-ressourcer. Det kan være linksamlinger, bøger, materialesamlinger, opgavevejledninger, etc..

Brug bibliotekets licenser:

 1. Oversigt over bibliotekets licenser
  Flere af licenserne er målrettet studerendes opgaveskrivning med troværdig litteratur og kildemateriale.
 2. Brug bibliotekets hjemmeside
  På bibliotekets hjemmeside søger du både i bibliotekets fysiske materialer og mange af bibliotekets licenser.
  Husk derfor også at lave søgninger med engelske søgeord, så du får resultater med fra de engelsk-sprogede licenser målrettet studerende.
  Vejledning i søgning via bibliotekets hjemmeside.
 3. Bibliotekets licenser og frie netressourcer fordelt på fagområder
  Litteraturfag | Samfundsfag | Historie | Naturvidenskab

Brug bibliotek.dk

 1. bibliotek.dk (generelt)
  Søg i danske biblioteker og få sendt materialerne til dit lokale bibliotek.
  Vejledning til Bibliotek.dk.
 2. Digital artikelservice og Infomedia-artikler
  Mange af de danske artikler du finder i bibliotek.dk bliver sendt i digital kopi til din indbakke.
  Artikel-databasen Infomedia er delvis integreret i bibliotek.dk og fx kan mange avisartikler fremsøges og læses online via søgning i bibliotek.dk.
  Vejledning i artikelsøgning.

Faginddelte e-resurser

 1. Fagindelte og generelle e-resurser
  Her finder du en oversigt over gode og troværdige fagindelte e-resurser, der kan anvendes som inspirationskilde til jeres opgaveskrivning. 
  1. Fagindelte e-resurser
  2. Generelle e-resurser

Lær selv på nettet

 1. Biblioteksrelaterede
  1. ekurser.nu
   Udvalgte ekurser for studerende.
    
  2. SkrivOpgave.dk
   Opgaveressourcer, links, vejledninger, m.m..
    
  3. dk5.dk
   Hurtig indgang til folkebibliotekets opstillingssystem
    
  4. learninglib.dk
   Små elæringsobjekter om informationsfaglige emner.
    
 2. Frie generelle læringstilbud
  1. ​Frividen.dk
   Video-undervisning for udskoling og ungdomsuddannelser 
    
  2. 5 korte om kilder (Københavns Erhvervsakademi) 
   5 korte tips med video-introduktion hjælper dig til at vurdere, hvilke kilder du med fordel kan benytte på studiet og i din studieopgave.
   Læs mere herSe online i browser - eller installer som app fra Google Play eller App Store.
     
 3. Frie faginddelte læringstilbud
  1. Dansk
   1. Analysesiden.dk
    Introduktion til de forskellige analysemodeller 
  2. ​Matematik
   1. ​Matlet.dk
    Online matematik-bog på gymnasieniveua