Naturfag på nettet

Her er en række links til gode sider på nettet om naturvidenskab. Nogle af dem skal du logge på for at kunne bruge, andre er frit tilgængelige.

Encyclopedia Britannica
Engelsksproget leksikon/encyklopædi. Med flere faglige niveauer.

Mac Tutor History of Mathematics Archive
Gennemgang af matematikken i de forskellige perioder samt biografier af matematikkens mestre.

Science in Context
Artikler indenfor naturvidenskab: matematik, fysik, kemi, astronomi og rumfart, medicin, geologi, biologi og meget mere. Med forskellige sværhedsgrader.

Videnskab.dk
Lettilgængelige artikler om nye forskningsresultater på naturvidenskabsområdet.

Se også videnskabelige organisationer og universiteters hjemmesider f.eks. Nasa, ESA, GEUS og MIT