Oversigt over skoletilbud til udskoling

Brug bibliotekets mange tilbud. Skoleopgaverne bliver bedre - og det bliver lettere at klare sig godt på efterfølgende ungdomsuddannelser. Bibliotekets undervisningstilbud kan bookes og afvikles hele året.

Booktalk udskoling

Bibliotekaren præsenterer et bredt udvalg af ungdomsbøger samt e-bøger og lydbøger på både dansk og engelsk.
Kontaktperson: Anders Østergaard Andersen.
Se infoside med fuld foldertekst.

Escape the Library (7. - 9. klasse)

Introduktion til det digitale og fysiske bibliotek og de muligheder der ligger heri. Vi tager én del biblioteksintroduktion og én del escape room og sætter det sammen til en anderledes oplevelse af, hvad det vil sige at bruge et moderne folkebibliotek.
Kontaktperson: Emil Aalykke.
Se infoside med fuld foldertekst.

Fake News (8. - 9. klasse)

”Fake News” kurset giver eleverne et godt grundlag for at blive kompetente nyhedsforbrugere. Via oplæg, opgaver og gruppediskussion får eleverne forståelse for hvad falske nyheder er; hvor nemt det er at producere falske nyheder, samt hvordan eleverne kan spotte og afsløre falske nyheder.
Kontaktperson: Theis David Sand.
Se infoside med fuld foldertekst.

Google og databaser (8. - 9. klasse)

Om Google og netmedier målrettet elevers opgaveskrivning. Det er vigtigt, at eleverne kender og bruger Google og de mest centrale netmedier. Vi ser nærmere på, hvordan eleverne kan søge mere effektivt i Google og nogle af netmedierne. Et godt kursus for de fleste klasser.
Kontaktperson: Kalle Nielsen.
Se infoside med fuld foldertekst.

Hjælp til projektopgaven (8. - 9. klasse)

Som forberedelse eller hjælp til projektopgaver. Kilder, søgestrategier, bibliotekets søgeside, bibliotek.dk, bibliotekets databaser m.m. Eventuelt kan brætspillet 'Projekt' indgå i tilbuddet (aftales ved booking). Godt tilbud ved aktuel projektskrivning, eller som generel hjælpeside ved opgaveskrivning.
Kontaktperson: Kalle Nielsen.
Se infoside med fuld foldertekst..

Kom i gang med spil i klassen

Hvad kan spil, og hvordan kan understøtte de temaer som klassen arbejder med for tiden? Eleverne bliver præsenteret for en række relevante spil og skal derefter prøve kræfter med udvalgt spil.
Kontaktperson: Theis David Sand.
Se infoside med fuld foldertekst.

Kom i mål med verdensmålene

Spilbaseret læringsforløb der øger elevernes viden om FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og udvikler deres 21. århundredes kompetencer.
Kontaktperson: Anders Østergaard Andersen.
Se infoside med fuld foldertekst.

Kreativ med teknologi og kodning

Ved du ikke helt, hvor du skal starte? Bibliotekets formidlere kan som samarbejdspartnere bidrage til at udvikle, formidle og afprøve kreative forløb med teknologi og design.
Kontaktperson: Jørgen Tietze.
Se infoside med fuld foldertekst.

Maskinlæring og kunstig intelligens

Hvad er maskinlæring? Hvordan virker kunstig intelligens? Hvilke perspektiver rummer kunstig intelligens? Prøv at træne en algoritme.
Kontaktperson: Jørgen Tietze.
Se infoside med fuld foldertekst.

Perspektiv og rum i kunstens historie

Opfattelsen og skildringen af rum, dybde og perspektiv er kendetegnende for de forskellige perioders billeder og byggeri. Med tegneøvelser der giver fornemmelse af, hvordan man har forstået og tegnet rum igennem tiden.
Kontaktperson: Ulrik E. Nissen.
Se infoside med fuld foldertekst.

Prøv kræfter med journalistik (8. - 10. klasse)

360 graders blik på journalistikken i alle dens former og genrer - og med alle dens udfordringer og dagsordener. Eleverne lærer på første dag, hvordan en god nyhedshistorie tilrettelægges, og hvilke kriterier en artikel skal leve op til. Ved den anden undervisningsgang præsenteres eleverne for grundlæggende interviewteknikker, som efterfølgende afprøves i praksis på skrift og/ eller digitalt.
Kontaktperson: Anders Østergaard Andersen.
Se infoside med fuld foldertekst.

Ulven er her!

Ulven er tilbage! To dages forløb med besøg hos ulvene i Givskud Zoo, ulven i folkemyter og litteratur på Give Bibliotek og historisk tilbageblik på livet med ulve på Give-Egnens Museum.
Kontaktperson: Susanne Toft Henriksen, Givskud Zoo.
Se infoside med fuld foldertekst.

GØR DET SELV: SøgSmart

SøgSmart er et digitalt værktøj, der understøtter grundskoleelevers arbejde med informationssøgning, kildekritik og relevansvurdering. Værktøjet indeholder tre moduler, der henvender sig til 3.-9. klassetrin.

SøgSmart er udviklet af de danske centralbiblioteker og CFU og er gratis at anvende for alle. Værktøjet anvendes af undervisere og elever med UNI-login. Andre interesserede kan oprette en profil uden brug af UNI-login.

Værktøjet kan benyttes af klassen sammen med læreren, men har I opklarende spørgsmål er I velkomne til at kontakte Katrine Bjærge Skøtt.

GØR DET SELV: MinUddannelse læringsforløb

De frie læringsforløb på MinUddannelse er lige til at kopiere, tilpasse og afvikle.
De frie læringsforløb findes på indgangssiden med inspirationsforløb på MinUddannelse.net.
Læringsforløbene udvikles og opdateres af Vejle Bibliotekerne. Der er pt. fire læringsforløb:

Google og databaser (MinUddannelse læringsforløb)

Klassetrin: 8.-9. klasse (én eller flere klasser).
Indhold: Frit MinUddannelse læringsforløb. Google er i praksis uundværlig til informations- søgning. Lige så uundværlig er diverse databaser målrettet elevers opgaveskrivning, som stilles til rådighed af skolen, biblioteket og andre. Læringsforløbet er et godt forløb for de fleste klasser, og forløbet er nemt at tilpasse til ønsket brug og omfang.
Link: Log ind på MinUddannelse og gå til bit.ly/2HDiRik
Yderligere info: Har du spørgsmål eller feedback, kontakt Kalle Nielsen

Hjælp til projektopgave (MinUddannelse læringsforløb)

Klassetrin: 8.-9. klasse.
Indhold: Frit MinUddannelse læringsforløb. I forløbet tjekkes for oprettelse som folkebiblioteksbruger og bruger af bibliotek.dk. Det afklares hvad opgaveramme og informationsbehov er. En hvad-hvor-hvordan søgemodel (informationsbehov, -ressourcer og -søgning) udfoldes i tre afsnit. Desuden et afsnit om brætspillet "Projekt" - som kan købes på nettet (eller eventuelt lånes af biblioteket).
Link: Log ind på MinUddannelse og gå til bit.ly/2vwUjCD.
Yderligere info: Har du spørgsmål eller feedback, kontakt Kalle Nielsen.

GØR DET SELV: Vinterbogen 2021

Vinterbogen er skolekonkurrencedelen af den velkendte læselystkampagne ”Sommerbogen”, der på opfordring fra lærere og bibliotekarer er taget ud af sommerferien og i stedet lagt midt i skoleåret. Det betyder, at I kan være endnu mere aktive i klassen og sammen med bibliotekerne motivere elevernes læselyst. 

I "Vinterbogen" er der fokus på at dele sin begejstring for at læse og skabe et positivt læsefællesskab i klassen. Der er mange muligheder for at dele læseoplevelser, og vi har fundet på sjove aktiviteter, I kan lave i klassen.

Vi håber, I har lyst til at deltage i så meget som muligt og sprede læseglæden til nye og gamle læseheste.

I 2021 løber "Vinterbogen" i perioden fra den 18. januar til den 12. februar. God fornøjelse!
Se mere på vinterbogen.dk

GØR DET SELV: eReolen Go!

eReolenGo.dk er en selvstændig side under eReolen.dk, der indeholder børnematerialer formidlet særligt til børn og unge i alderen 7-14 år. Børnene kan logge ind med UNI-login og anvende den digitale litteratur på eReolen Go! via hjemmesiden eller eReolen GO! app'en.
Formålet med eReolen Go! er at styrke børns læselyst og læsefærdigheder via en lettere adgang til digitale bøger enten som e-bøger eller netlydbøger på mobile platforme og gennem formidling, der er rettet direkte til børn og unge.

Folder med skoletilbud 2020/21

Tag et kig i folderen - klik for fuldt skærmbillede.