Google og databaser

Mere om Google og databaser målrettet elevers opgaveskrivning, som det er vigtigt, at eleverne kender og bruger. Vi ser nærmere på, hvordan eleverne kan søge mere effektivt i Google og nogle af netmedierne. Et godt kursus for de fleste klasser.

Klassetrin: 8.-9. klasse (én eller flere klasser)
Indhold: Google er i praksis uundværlig til informationssøgning på nettet. Desuden findes der en del databaser målrettet elevers opgaveskrivning, som stilles til rådighed af skolen, biblioteket og andre - og som det er vigtigt, at eleverne kender og bruger. Vi ser nærmere på, hvordan eleverne kan søge mere effektivt i Google og nogle af databaserne. Et godt kursus og wakeup-call for de fleste klasser.
Tidspunkt: Hele året
Varighed: 2 x 45 min.
Sted: Vejle Bibliotek eller på skolen
Booking: Senest tre uger før til Kalle Nielsen, kalln@vejlebib.dk.