Kom i mål med verdensmålene

Spilbaseret læringsforløb der øger elevernes viden om FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og udvikler deres 21. århundredes kompetencer.

Klassetrin: 7.-10. klasse
Indhold: Med dette spilbaserede læringsforløb får eleverne mulighed at øge deres viden om FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og samtidig udvikle deres 21. århundredes kompetencer. I fællesskab skal eleverne gennemføre et brætspil med 17 opgaver relateret til verdens- målene, der stiller krav til elevernes elevernes kreative og kommunikative kompetencer samt evne til at tænke innovativt og beherske teknologi. Forløbet faciliteres af en formidler fra biblioteket.
Tidspunkt: Hele året
Varighed: 2 x 45 minutter.
Sted: Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle Bibliotek.
Booking: Senest tre uger før til Anders Østergaard Andersen: andea@vejlebib.dk